Til hovedinnhold
Norsk English

PUS - Praktisk styring av usikkerhet sett fra prosjekteiers perspektiv

Hvordan utnytte muligheter og unngå risiko i et prosjekt? Svaret er å invlovere prosjekteieren tett i usikkerhetsstyringen.

Investeringsprosjektene i samfunnet blir stadig større og mer komplekse. Disse prosjektene manøvrerer i en hverdag med stor usikkerhet, og de potensielle tidsmessige og kostnadsmessige konsekvensene av prosjektene blir stadig større. Årsaker til potensielle negative konsekvenser må avdekkes tidlig og korrektive tiltak må fattes før konsekvensene blir merkbare. Men det er også viktig at muligheter blir utnyttet; muligheter til å gjøre innsparinger er helt selvsagt, men det kan også være at prosjektene avdekker muligheter for å øke nytteverdien eller effekten av investeringen dersom man gjør ytterligere investeringer eller samarbeider med andre prosjekter. For å utnytte disse mulighetene er det viktig at prosjekteieren er godt involvert i prosjektet og kan ta nødvendige beslutninger så tidlig som mulig.

Forskningsprosjektet Praktisk styring av usikkerhet sett fra prosjekteiers perspektiv (PUS) fokuserer på de utfordringene prosjekteierne møter når de skal utøve et aktivt prosjekteierskap, og da spesielt gjennom måten de er involvert i håndteringen av de risikoer og muligheter som prosjektet står overfor.

Prosjektet ble gjennomført i perioden 2006-2010. PUS-prosjektet var et innovasjonsprosjekt innenfor BIA-programmet i Norges Forskningsråd.

Industrielle samarbeidspartnere:

  • Statoil
  • Telenor
  • Forsvaret
  • Statens vegvesen
  • Statsbygg
  • Jernbaneverket

Akademiske samarbeidspartnere:

  • SINTEF
  • NTNU
  • BI

Se prosjektets hjemmeside for mer informasjon: http://www.prosjektnorge.no/index.php?subsite=pus

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2006 - 31.12.2010