Til hovedinnhold
Norsk English

Human Factors in Control

SINTEF har i samarbeid med STATOIL, IFE, DnV og HCD etablert et faglig forum og møteplass som heter Human Factors in Control (HFC). Det er et nettverksforum for de som er interessert i sikkerhet og menneskelige faktorer – (Human Factors – HF).

Kontaktperson

1) Uønskede hendelser, 2) Situasjonsbeskrivelse som involverer Human Factors og 3) Kritiske "human factors"  oppgaver

Formålet med nettverket er å bidra til forskning, utvikling og spredning av relevant teori og metoder som kan støtte sikkerhet, kontinuitet og menneskelige faktorer. Forumet har regulære møter to ganger i året. Møteprogram, faglige artikler, metoder og resultater fra møtene ligger på www.hfc.sintef.no.

Organisasjoner og deltakere i møtene har bl.a. vært ABB, ConocoPhillips, DnV - Det Norske Veritas, ENI Norge, Høgskolen i Haugesund, HCD - Human Centred Design, HFS - Human Factor Solutions, Hms Design og utvikling, IFE, Viju, NTNU, National Oilwell, Petroleumstilsynet, Siemens Oil and Gas, Scandpower, SINTEF, UiO og UiS.

Faglige foredragsholdere har bl.a. vært Prof. Erik Hollnagel, Prof. M. Grabowski, Dr. John Wood, Dr. Phil Duffey, Prof. Patrick Hudson, Prof. Sidney Dekker, Prof. M. Rosen, Prof. N. Stanton, Prof Morten Lind, Dr. J.E. Vinnem, Prof K. Mearns, Prof G.A. Jamieson, Dr. R. Boring, Dr. D. Lucas, R. Miles.

Publikasjoner fra HFC forum har skjedd via PhD-arbeider og publikasjoner i internasjonale konferanser, eller i journaler.

Faglige hovedtema for de individuelle konferansene hvor vi har diskutert utfordringer og kommet med anbefalinger har vært:

 1. Samhandling i kritiske situasjoner – Crew Resource Management
 2. Sikkerhetsanalyser og storulykker – hvordan integrere menneskelige og organisatoriske elementer
 3. Menneskelige faktorer (Human Factors) i et internasjonalt perspektiv
 4. Menneskelige faktorer i utformingsfasen, under drift og vedlikehold
 5. Visualisering og grensesnitt
 6. Menneskelige og organisatoriske faktorer i ulykkesgranskninger
 7. Fremtidige driftskonsepter og kontrollsystemer
 8. Samhandling i distribuerte grupper
 9. Fokus på menneskelige faktorer ved utforming av arbeidsmiljø og rutiner
 10. Feiltoleranse i komplekse omgivelser
 11. Erfaring fra samhandlingsrom i et perspektiv av mennesket, teknologi og organisasjon

Forumet startet i 2004 og er et løpende fagnettverk.  Det har vært et utstrakt samarbeid med internasjonale eksperter i prosjektet.

Nøkkeltall

Prosjektstart

27.04.2005