Til hovedinnhold
Norsk English

Spenningskvalitet og støybeskyttelse

Årlig taper norske sluttbrukere anslagsvis over 2 milliarder kroner på avbrudd og spenningsproblemer i kraftnettet.

Kontaktperson

Dette prosjektet vil først og fremst se på fire hovedutfordringer forbundet med dette:

 • Energiloven pålegger konsesjonæren å kunne dokumentere den leveringskvalitet kundene kan påregne, herunder spenningskvaliteten. Mange norske nettselskap har ikke kompetanse og utstyr til å kunne følge opp dette. Både nettselskap og industri trenger bedre verktøy og kompetanse til å håndtere problemer med spenningskvalitet og dokumentasjon av denne.
 • Kundene og til og med de enkelte apparater hos kundene har ofte svært forskjellige behov vedrørende leveringskvalitet og dette burde kunne utnyttes i mer optimale nettløsninger.
 • Samtidig som stadig flere kunder erfarer store tap og problemer med elektriske apparater der leverandør av utstyret hevder spenningsforholdene inn til utstyret er for dårlig finnes det svært begrensede krav til den leverte spenningskvalitet.
 • Bedre tilpasning av EMC-tiltakene jording, skjerming og avledning til de ulike kraftanlegg, slik at kostnadseffektive løsninger ivaretar både personsikkerhet, anleggs- og støybeskyttelse.

Prosjektet skal bidra til et kvalitetsriktig og kostnadseffektivt energisystem. Prosjektet skal blant annet bidra til at nettselskapenes leveranser har riktig kvalitet til lavest mulig totalkostnad gjennom kostnadsoptimal leveringskvalitet, og optimale løsninger for støybeskyttelse i kraftsystemet.

Prosjektet er ett av delprosjektene under hovedprosjekt Leveringskvalitet hos EnergiNorge.

Deltakere

 • EnergiNorge
 • NVE
 • Agder Energinett
 • Helgelandskraft
 • Istad Nett
 • Lyse Nett
 • Trondheim Energiverk
 • Viken Nett
 • Forsvarsbygg
 • Statnett

Resultater - Tekniske rapporter

 • TR A6403 / EBL-K -2006
  Høgfrekvent støy i kraftforsyningsanlegg: Oppsummering (September 2006)
 • TR A5737 / EBL-K 165-2004
  Høyfrekvent støy i kraftforsyningsanlegg. Forskrifter, beskyttelsestiltak og utfordringer (Mars 2004)
 • TR A5883 / EBL-K 161/2004
  Spenningskvalitet og kortvarige avbrudd i Norge. Rikets tilstand 1993 - 2003 (Mars 2004)
 • TR A5856 / EBL-K 152-2003
  Krav til spenningskvalitet (Oktober 2003)
 • TR A5820 / EBL-K 131-2003
  Fordelingstransformatorer med skjevlast pga. utkobling av en fase (Mai 2003) 

Rapporter i EBL-serier kan kjøpes i Fornybar Norges Nettbutikk.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2002 - 2006

Utforsk fagområdene