Til hovedinnhold
Norsk English

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg

SF6-sertifiseringskurs


Brukergruppen arrangerer SF6-sertifiseringskurs som gir nødvendig miljøsertifisering for å kunne utføre arbeid på SF6-anlegg. Se Klargjøring av krav til sertifisering etter EUs forordning 517/2014. Beskrivelsen finnes også på engelsk.

Kurset går over to dager og oppfyller EU sine krav til sertifisering. Ved bestått teoretisk og praktisk eksamen utstedes et sertifikat som er gyldig i hele Europa. Det er INCERT AB som utsteder sertifikatene. Den teoretiske delen av kurset holdes av Magne Runde, SINTEF Energi. Den praktiske delen av kurset holdes av Kjell Gullerud, Glitre Nett, Per-Åge Laugaland og Ståle Ivar Edissen, Statnett. Eksempel på kursinnhold finnes her (kursbrosjyre).

Hvert kurs har 10 deltagere og arrangeres ved behov. De fleste kursene avholdes i Oslo. Strykprosenten er på rundt 4%. Bakgrunnen for dette kurset er EUs minstekrav til sertifisering av personell som arbeider med fluorholdige drivhusgasser, blant annet SF6 i høyspenningsanlegg. Kurset leder fram til en miljøsertifisering (med mål om å unngå utslipp av SF6 ved gassbehandling) og er ikke et opplæringskurs for gassbehandlingsutstyr og heller ikke i elektroteknikk.

Den teoretiske delen av kurset vil bli holdt av Magne Runde (SINTEF Energi) og omfatter:

 • Grunnleggende kunnskap om relevante miljøspørsmål og EU-bestemmelser
 • Fysiske, kjemiske og miljømessige egenskaper til SF6
 • Bruk av SF6 i høyspenningsutstyr (isolasjon, strømbrytning)
 • Kvalitet av SF6 i henhold til relevante industristandarder
 • Forståelse av hvordan høyspenningskomponenter designes
 • Lagring og transport av SF6
 • Gjenbruk av SF6 og forskjellige gjenbrukskvaliteter
 • Nøytralisering av SF6 avfallsprodukter
 • Overvåkning av bruk av SF6; nasjonale og internasjonale avtaler
 • Alternative SF6-frie teknologier

Den praktiske delen av kurset (inkludert en tilhørende teorigjennomgang) vil bli holdt av Kjell Gullerud (Glitre Nett) og omfatter blant annet:

 • Kontroll av kvaliteten på SF6-gass
 • Fyling, gjenvinning og rensing av SF6
 • Betjening av SF6-gjenvinningsutstyr
 • Arbeid på åpne SF6-gassrom

De praktiske øvelsene vil gjennomføres ved bruk av SF6-gassbehandlingutstyr. Det er gode muligheter for spørsmål og diskusjoner.

Avmelding: Senest 1 uke før kursstart, senere avmelding medfører full kursavgift (om ingen annen kan overta plassen).

Informasjon ved stryk på eksamen.

For påmelding og praktisk informasjon kontakt Ann-Jorun.Faremo (SINTEF Energi AS).