Til hovedinnhold
Norsk English

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg

SF6-resertifiseringskurs


Brukergruppen har siden 2011 arrangert SF6-sertifiseringskurs som gir nødvendig miljøsertifisering for å kunne utføre arbeid på SF6-isolert utstyr. Etter en lovendring i 2018 er det nå kun 5 års gyldighet på sertifikatene; de er ikke lenger "livsvarige". Det innebærer at man senest 5 år etter at man ble sertifisert må gjennomgå en resertifisering for fortsatt å kunne arbeide på SF6-isolert utstyr.

Resertifiseringen er kun for de som tidligere har tatt og bestått det ordinære SF6-sertifiseringskurset. Det består av en teoretisk eksamen i lokaler med vakt. Det kreves ingen praktisk eksamen ved resertifiseringen. 

Brukergruppen arrangerer resertifiseringsprøver etter behov (med frivilling oppfriskningskurs). Ta kontakt med Ann-Jorun Faremo () om du ønsker resertifisering, så vil hun registrere deg og ta kontakt når vi har bestemt tid og sted.

Brukergruppen tilbyr derfor følgende én-dagsopplegg:

  • Oppstart klokken 0830 med 3x45 minutters forelesning av Magne Runde (SINTEF Energi AS). Dette er tenkt som en repetisjon før resertifiseringseksamen.
  • Lunsj klokken 1130
  • Fra klokken 1230 og utover: Resertifiseringseksamen. Dette er en skriftlig eksamen der man får 40 påstander og skal for hver påstand krysse av om den er riktig eller feil. Eksamen gjennomføres digitalt og  fortløpende. De som venter på å slippe til får anledning til å lese på kursmateriellet. 
  • Slutt senest klokken 1600

NB! Vi stiller med egne nettbrett, slik at ingen trenger å ta med sin egen.

Forelesning av Magne Runde er et tilbud og selvfølgelig ikke obligatorisk.
Pris for hele dagen er 4000 kroner (ink. forelesning, lunsj og eksamen).
Pris for kun eksamen er 2500 kroner (fastsatt av Miljødirektoratet).

Avmelding: Senest 1 uke før kursstart, senere avmelding medfører full kursavgift (om ingen annen kan overta plassen).

Ved bestått eksamen utstedes nytt sertifikat med 5 års gyldighet av INCERT AB. Se informasjon ved stryk på eksamen.

Informasjon ved stryk på eksamen.


KOMMENDE KURS 2023:

Dato: 13. desember 2023 - Frist påmelding er 8. november.

Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo 
Hotellrom bestilles av deltakerne selv.
Kursmateriell sendes på epost ca en uke før.

For påmelding kontakt Ann-Jorun.Faremo (SINTEF Energi AS).