Til hovedinnhold
Norsk English

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg

Registrering av anleggsdata


Brukergruppen ønsker å ha en oversikt over alle gassisolerte koblingsanlegg fra og med 72,5 kV i Norge.

Derfor ber vi alle anleggseiere om å fylle ut anleggsskjema med opplysninger om type anlegg (spenningsnivå, isolasjons- og brytermedium, trefase/enfase osv.) og spenningsprøving. Dette for å ha god kunnskap om gassisolerte koblingsanlegg i Norge og kunne koble anleggsdata til feil/funskjonssvikt på anleggene.

Registrering
Anleggsdata registreres ved at medlemmene fyller ut skjemaet under. Ved innsending av skjemaet vil innsender motta en kvittering på epost.

Rapporteringsskjema for anleggsdata

Anleggsbeskrivelse

Effektbryterdrivmekanisme:
Har overspenningsavledere:

1. byggetrinn

2. byggetrinn

3. byggetrinn

Spenningsprøver på stedet ved overlevering

Vekselspenningsprøver, inkl. kondisjonering

Likespenningsprøver

Lynimpulsprøver

Koblingsimpulsprøver

Utfyllende info/skisser/bilder kan sendes til brukergruppens sekretær,   (telefon 901 15 557)

Beklager. En feil har oppstått og vi har fått beskjed. Prøv gjerne på nytt.