Til hovedinnhold
Norsk English

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg

Styringskomitéen


Navn Firma Telefon
(leder) Elvia AS 992 13 042
Statnett SF 911 17 699
BKK AS 991 61 934
Statkraft  483 48 273
     
Assosiert medlem:    
NVE / Tilsyn- og beredskapsavdelingen 22 95 98 43
     
Sekretær:    
SINTEF Energi AS 901 15 557