Til hovedinnhold
Norsk English

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg

Medlemmer


Medlemsliste per 2024-04-16

 • Aker BP ASA v/Ola Skjærpe Gausland (474 89 474)
 • Alcoa Norway ANS v/Magnus Aune Thomassen (414 99 901)
 • Arva AS v/Anne-Lise Hansen (481 97 520)
 • Bane NOR SF v/Fredrik Solheim (916 55 033)
 • BKK AS v/Lars Røise (991 61 934)
 • Ega AS v/Oddvar Gaaseidnes (920 24 472)
 • Eidefoss Vannkraft AS v/Kjell S. Stålevik (906 75 229)
 • Elmea AS v/Bjørnar Larsen (957 21 191)
 • Elvia AS v/Johnny Kjønås (992 13 042)
 • Energinet Eltransmission A/S v/Marlene Poulsen (+45 249 19 764)
 • Equinor ASA v/Asbjørn Søndenå  (481 56 087)
 • Eviny Fornybar AS v/Jon Christian Jacobsen (916 16 094)
 • Eviny Solutions AS v/Thomas Steine (418 50 086)
 • Fagne AS v/Tore Vik (975 39 461)
 • GE Power Norway v/Espen Bostadløkken (911 18 867)
 • Glitre Nett AS v/Kjell Gullerud (452 41 653)
 • Glitre Nett AS v/Vidar Pettersen (386 06 279)
 • Hafslund E-CO Vannkraft AS v/Ranveig Jordet (320 73 036)
 • Herøya Nett AS v/Øyvind Nyhus (958 24 050)
 • Hitachi Energy Norway AS v/Christer Olerud (918 03 239)
 • Hydro Aluminium AS v/Andreas Hellem (57 64 90 00)
 • IKM Instrutek AS v/Nils Petter Albrektsen (404 05 233)
 • INOVYN Norge AS v/Knut Årdalen (350 06 809)
 • Kama Solution AS v/Magne Karlsen (48 89 59 79)
 • Landsnet v/Adalsteinn Gudmannsson (+35 456 39 320)
 • Lede AS v/Sjur Morten Lund (950 54 118)
 • Linja AS v/Kristian Vassbotten (975 77 410)
 • Lnett AS v/Lars Olav Rønnevik (934 88 123)
 • Megger AS v/Vidar Stene (461 70 605)
 • Mellom AS v/Andreas Larshus Klokseth (992 81 588)
 • Multiconsult Norge AS v/Jonathan Skramstad Jørstad (980 73 558)
 • Nexans Norway AS v/Mats Haglund (228 86 100)
 • Norconsult AS v/Anders Lingaas (675 71 080)
 • Omexom Norge v/Jo Østhagen (992 13 088)
 • Otra Kraft DA v/Torstein Bjørgum (995 79 141)
 • REN GIS Beredskap AS v/Magne Solheim (404 00 372)
 • Røros E-verk Nett AS v/Lars Hofstad (913 99 644)
 • Shell v/Tore Olav Hansen (711 78 185)
 • Siemens Energy AS v/Leif Ingar Stadheim (928 95 985)
 • Sira-Kvina Kraftselskap DA v/Eivind Skregelid (971 64 564 )
 • Skagerak Kraft AS v/Ragnar Fahre (400 70 082)
 • SKS Produksjon AS v/Robert Normann (754 02 200)
 • Statkraft AS v/Rodrigo Muñiz (483 48 273)
 • Statnett SF v/Bent Mathisen (911 17 699)
 • Sygnir as v/Hans-Petter Moe Fardal (975 36 120)
 • Tensio TN AS v/Arne Morten Kammen (959 04 795)
 • Tensio TS AS v/Bjørn Hanssen (450 36 080 )
 • Tussa Energi AS v/Svein Vassbotn (916 96 095)
 • Vevig AS v/Arne-Ivar Myrvang (982 95 288)
 • Wika Danmark AS v/Henrik Müller Jensen (+45 234 79 002)
 • Å Energi Vannkraft AS v/Jarle Ellseth (906 18 511) / Stein Ødegaard (901 99 175)