Til hovedinnhold
Norsk English

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg

Om Brukergruppen

Brukergruppen organiserer så å si alle eiere av SF6-anlegg for 132 kV og oppover (>95 %), i tillegg til at de største leverandørene i Norge, samt myndighetene (ved NVE) er representert.

Brukergruppen danner således en arena for erfaringsutveksling mellom anleggseiere, men også mellom anleggseiere og leverandører, og innehar samlet det meste av kompetanse på drift av SF6-anlegg i Norge.

Hele gruppen møtes annet hvert år til et medlemsmøte (Brukermøtet). På medlemsmøtet velges en styringskomité som er ansvarlig for driften mellom medlemsmøtene. Styringskomiteen engasjerer en fast sekretær som normalt er en fagperson fra SINTEF Energi AS. Mellom møtene holdes kontakt mellom medlemmene blant annet gjennom nyhetsbrev og andre bidrag fra medlemmene som legges ut på de interne sidene.