Til hovedinnhold
Norsk English

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg

EU-direktiv


Nytt F-gass direktiv fra EU

I forbindelse med forslaget fra EU til nytt F-gass direktiv (Miljødirektoratet i Norge hadde høring om dette i sommer) har ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators) hatt møter med Directorate-General for Climate Action (DG CLIMA). DG CLIMA leder EUs innsats for å bekjempe klimaendringer.  F-gass direktivet vil inneholde restriksjoner på bruken av flere fluorholdige gasser, blant annet i brytere og koblingsanlegg. Restriksjonene varierer med gassenes GWP-verdi. (Global Warming Potential, et mål på hvor kraftig en klimagass er.)

Oppsummert synes ENTSO-E at møtet og samarbeid med DG CLIMA er konstruktivt og at innspill blir hørt.  

Det som fortsatt er usikkert er om GWP-verdiene som tillates for gasser brukt i brytere og koblingsanlegg blir som i forslaget eller endres i det endelige vedtaket. Alternativene ser ut til å være:

  • Tillatt med gasser med GWP-verdi inntil 10, eller inntil 2000 om det kan dokumenteres at det ikke finnes alternativer med GWP-verdi lavere enn 10. (som i det framlagte forslaget)
  • Tillatt med gasser med GWP-verdi inntil 1000, eller inntil 2000 om det kan dokumenteres at det ikke finnes alternativer med GWP-verdi lavere enn 1000.
  • Tillatt med gasser med GWP-verdi inntil 10, eller inntil 1000 om det kan dokumenteres at det ikke finnes alternativer med GWP-verdi lavere enn 10.

ENTSO-E har anbefalt tidligere at GWP-grensen på 10 økes til 2000 som foreslått av Eurelectric og WindEurope.

Tidspunktet disse reglene trer i kraft varierer med spenningsnivået. For anlegg opp til 24 kV er det foreslått i 2026, for høyere spenninger noen år senere.

EUdirektiv 517/2014