SF6-sertifiseringskurs

Brukergruppen arrangerer SF6-sertifiseringskurs som gir nødvendig miljøsertifisering for å kunne utføre arbeid på SF6-anlegg. Kurset går over to dager og oppfyller EU sine krav til sertifisering. Ved bestått teoretisk og praktisk eksemen utstedes et sertifikat som er gyldig i hele Europa. Det er INCERT AB som utsteder sertifikatene. Den teoretiske delen av kurset holdes av Magne Runde, SINTEF Energi. Den praktiske delen av kurset holdes av Lars Knudsen og Kjell Gullerud, Infratek og Arne Kvarme, Statnett. Eksempel på kursinnhold finnes her (link til eksempel brosjyre).

Hvert kurs har 10 deltagere og arrangeres ved behov. Kursene avholdes i Oslo. Det er siden 2011 avholdt 25 kurs og 246 har fått sertifikat. Strykprosenten er på rundt 4%.

Bakgrunnen for dette kurset er EUs krav til sertifisering av personell som arbeider med fluorholdige drivhusgasser, blant annet SF6, i høyspenningsanlegg.

Kurset leder fram til en miljøsertifisering (med mål om å unngå utslipp av SF6 ved gassbehandling) og er ikke et opplæringskurs for gassbehandlingsutstyr og heller ikke i elektroteknikk.

Den teoretiske delen av kurset vil bli holdt av Magne Runde (SINTEF Energi) og omfatter:

 • Grunnleggende kunnskap om relevante miljøspørsmål og EU-bestemmelser
 • Fysiske, kjemiske og miljømessige egenskaper til SF6
 • Bruk av SF6 i høyspenningsutstyr (isolasjon, strømbrytning)
 • Kvalitet av SF6 i henhold til relevante industristandarder
 • Forståelse av hvordan høyspenningskomponenter designes
 • Lagring og transport av SF6
 • Gjenbruk av SF6 og forskjellige gjenbrukskvaliteter
 • Nøytralisering av SF6 avfallsprodukter
 • Overvåkning av bruk av SF6; nasjonale og internasjonale avtaler

Den praktiske delen av kurset (inkludert en tilhørende teorigjennomgang) vil bli holdt av medarbeider fra Infratek og omfatter blant annet:

 • Kontroll av kvaliteten på SF6-gass
 • Fyling, gjenvinning og rensing av SF6
 • Betjening av SF6-gjenvinningsutstyr
 • Arbeid på åpne SF6-gassrom

De praktiske øvelsene vil gjennomføres ved bruk av SF6-gassbehandlingutstyr. Det vil bli gode muligheter for spørsmål og diskusjoner.

For påmelding og praktisk informasjon – kontakt Ann-Jorun Faremo.