Til hovedinnhold
Norsk English

Teknisk-økonomisk evaluering av prosesser

Som en del av prosjektarbeidet utfører vi teknisk-økonomiske evalueringer av prosesser på et overordnet nivå. Denne type evalueringer kan bidra til å avklare hvorvidt en prosess kan ha et økonomisk potensiale eller om det er forhold ved prosessen som er kostnadskrevende. Evalueringen vil også kunne gi mulige alternativer på hvor prosesskostnader kan reduseres.

Kontaktperson

Teknisk-økonomiske evalueringer omfatter:

  • Utvikling av flytskjema basert på et konsept
  • Overslag for masse og energibalanser
  • Dimensjonering og kostnadsberegning av de viktigste enhetene
  • Estimering av driftsutgiftene i prosessen

Dataene anvendes for å lage et overslag av investerings- og driftskostnader som gir en indikasjon på lønnsomheten av et nytt konsept.

Utforsk fagområdene