Til hovedinnhold

SEMI

SEMI

SEMI (SEkundær-MIgrasjon) er SINTEF Petroleums bassengmodelleringsverktøy, hvor hovedfokus er på å simulere migrasjon, samt potensielle akkumulasjoner av hydrokarboner i sedimentære basseng gjennom geologisk tid.

Forsker