Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

SEMI

SEMI

SEMI (SEkundær-MIgrasjon) er SINTEF Petroleums bassengmodelleringsverktøy, hvor hovedfokus er på å simulere migrasjon, samt potensielle akkumulasjoner av hydrokarboner i sedimentære basseng gjennom geologisk tid.

Forsker