Til hovedinnhold
Norsk English

Programvare for tråldesign

CadTrawl er et programsystem for utforming av trål. CadTrawl ble opprinnelig utviklet av DIFTA, Det Danske Institutt For Fiskeri Teknologi og Havbruk. SINTEF Fiskeri og havbruk tok over rettighetene til programvaren når de overtok driften av prøvetank på Nordsøsenteret i Hirtshals.

Om

I prosjekteringsfasen kan designeren se den nåværende formen på trålen skalert på skjermen og kan utføre endringer som umiddelbart blir synlige.

En modell av designet basert på spesifikasjonene blir gjort på en laserskriver eller en A3 plotter. Den ferdige tegningen er lett å lese og inneholder alle nødvendige detaljer for bygging i et verksted. Alternativt kan en kopi med få eller ingen detaljer lages for publisitetsformål.

Mye vekt er lagt vekt på å utvikle et program som er så nær kommersielle nettkonstruksjonstradisjoner som mulig og de normale tekniske begrepene brukes i kommunikasjonen mellom designer og programmet.

Programmet kjører på en vanlig IBM-kompatibel PC og krever kun 6 MB ledig plass på harddisken og Windows programvare.