Til hovedinnhold
Norsk English

Open Quantum Computing

Kvanteberegning er en fremvoksende teknologi med betydelig disruptiv kraft. Første generasjons kvanteberegning, som er forventet å komme innen de neste fem årene, vil være såkalte støyende mellomstore kvante (NISQ)-datamaskiner. Open Quantum Computing er et rammeverk, basert på åpen kildekode, utviklet for å understøtte forskning på algoritmer for NISQ-datamaskiner.

Kontaktpersoner

Open Quantum Computing logo

Så langt inneholder programvaren følgende deler:

  • QAOA: en fleksibel Python-implementering av den såkalte Quantum Approximate Optimization Algorithm/Quantum Alternating Operator ansatz (QAOA) rettet mot forskere for å enkelt teste ytelsen til en ny ansatz og nye klassiske optimaliseringsalgoritmer.
  • QRC: Å bruke kvantekretser som reservoarer i reservoarcomputing er ganske nytt. De nåværende eksemplene i litteraturen er sterkt avhengige av kvantekretser med en svært periodisk karakter. Denne pakken er ment å forenkle opprettelsen og simuleringen av slike periodiske kretser..
  • VQE: Algorithmer for å beregne energispektre for molekyler.

Se GitHub for mer informasjon.