Til hovedinnhold
Norsk English

LedaFlow

LedaFlow er en ny dynamisk flerfasesimulator som møter markedets behov for forbedret dynamisk simulering av flerfasestrømning. Den er et produkt av to tiår med samarbeid mellom TOTAL, ConocoPhillips og SINTEF, og er kommersialisert av Kongsberg Digital.

Kontaktperson

Hvorfor ble LedaFlow utviklet?

  • For å møte utfordringene knyttet til utbygging av olje- og gassfelt på større havdyp og transport gjennom tie-backs over lange avstander for å realisere fjerntliggende felt
  • For å forbedre nøyaktigheten i prediksjon av flerfasestrøm
  • For å øke detaljene i tilgjengelig informasjon

Styrket forståelse gjennom større nøyaktighet
Basert på modeller som er nærmere den faktiske fysikken i flerfasestrøm, gir LedaFlow betydelig økt pålitelighet, fordi kvalitet, nøyaktighet og fleksibilitet er forbedret i forhold til dagens generasjon av flerfasestrømning simuleringsteknologi. Det nye verktøyet gir ingeniørene bedre forståelse av hva som skjer i brønner og rørledninger og åpner dermed for mer optimal design og effektiv drift.

Validering
LedaFlow har blitt grundig validert mot de beste tilgjengelige og mest omfattende eksperimentelle datasettene i verden. Programvaren er også testet mot et stort utvalg av feltdata og er dermed verifisert mot et bredt spekter av driftsforhold.

Se også: Oljeutvinning med lavere klima-avtrykk (TU.no)

For mer informasjon: www.ledaflow.com

Utforsk fagområdene