Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Geminisenter Tunnelteknologi 2.0

Tunneler er en essensiell del av samfunnets infrastruktur for transport og kraft. De er også nødvendige for mineralutvinning.

Kontaktperson

Geminisenteret Tunnelteknologi 2.0 er et samarbeid mellom NTNUs Institutt for Geovitenskap og Petroleum (IGP), Institutt for Bygg og Miljøteknikk (IBM) og SINTEF Community.

Tunnelteknologi 2.0 skal være en arena for drøfting av felles framstøt for å bringe tunnelteknologien til der den skal være i framtiden (om 5-10 år). For å klare dette skal vi:  

  • Forsterke samarbeidet mellom NTNU og SINTEF innen tunnelteknologi
  • Utvikle et undervisningstilbud og masterprogram for tunnelteknologi  ved NTNU
  • Etablere en lokal fullskala tunneltestfasilitet som kan benyttes både til undervisning og forskning
  • Utarbeide søknader på NFR/IN-prosjekter og EU-prosjekter
  • Utvikle og starte opp et Norsk Senter for Tunnelteknologi (NSeTT) som skal være vert for større satsninger innen utdanning og forskning i fremtiden, eksempelvis FME/SFI eller lignende
  • Ha mer aktivitet mot utvalgte geografiske markeder, for eksempel Chile, Hong Kong og Indonesia, med kontakt mot ambassader og finansieringsmuligheter som HPO (High Potential Opportunities)

Kontaktpersoner

Sindre Log

Sindre Log

Forskningsleder
Eivind Grøv

Eivind Grøv

Sjefforsker
Amund Bruland

Amund Bruland

Professor Institiutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU
97093253
Bjørn Frengstad

Bjørn Frengstad

Professor Intitutt for geovitenskap og petroleum, NTNU
97670767

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025