Til hovedinnhold

Ocean Space Race

Ocean Space Race

Ocean Space Race: Landsomfattende konkurranse i skipsdesign: 400 elever til massiv realfagssatsing i Trondheim

Ocean Space Race
Ocean Space Race

En fredag i mars hvert år samles 400 skoleelever + 30 lærere fra 25 skoler over hele landet ved havbassenget på Marinteknisk Senter i Trondheim. De er i Teknologihovedstaden Trondheim i forbindelse med Ocean Space Race, som arrangeres i regi av NTNU, MARINTEK og Samarbeidsforum Marin. Elevene konkurrerer om skipsdesign og tester ut skipsmodeller utviklet i faget "Teknologi og forskningslære". Den landsomfattende konkurransen er et konkret tiltak for å øke interessen for realfag og havromsteknologi. I løpet av en hel dag får de testet sine farkoster i verdens største havlaboratorium samt foredrag fra fagfolk og næringsliv, og fått omvisning og faglige foredrag fra professorer og unge fagfolk.

2013 var 6. året "Den unge skipsdesigneren" ble arrangert i Trondheim. I begynnelsen var arrangementet kjent som "Åpen dag", men fra og med 2012 er navnet "Ocean Space Race", som er mer dekkende også fordi Norge deltar i et kappløp når det gjelder havromsteknologi [Ocean Space = havrommet].

Arrangører er NTNU Institutt for marin teknikk og Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt (MARINTEK) og Samarbeidsforum Marin (et samarbeidsforetak mellom næringsliv, NTNU og marinstudentene). De to førstnevnte holder til i Marinteknisk Senter på Tyholt. Konkurransen finner sted i Havlaboratoriet, som sto ferdig i 1981. På programmet står også faglige foredrag og omvisning i forskningsanlegget. En fagjury vil kåre vinnere i de ulike klassene, og en fremtredende politiker eller akademiker deler ut premier ved dagens slutt. De enkelte skoler har holdt lokale konkurranser på forhånd og stiller med sin beste elevgruppe.

Teknologi og forskningslære er et nytt fag i videregående skole som ble introdusert ifbm. Kunnskapsløftet. Faget er særlig aktuelt for de som ønsker seg inn på ingeniørstudier. Faget fokuserer i hovedsak på praktisk bruk av realfag og kan derfor fungere som et supplement til de andre realfagene. Faget skal være et såkalt «realfagsinspirerende fag».

Ocean Space Race er en storsatsning fra kunnskapsmiljøene i Teknologihovedstaden Trondheim for å få ungdom til å få øynene opp for realfag, F&U og havromsteknologi, og gjennomføres i samarbeid med maritime næringsaktører.

Ocean Space Race Video
Ocean Space Race Video