Til hovedinnhold

GEMINI-senter Marin Konstruksjonsteknikk

GEMINI-senter Marin Konstruksjonsteknikk

Gemini-senteret Marin konstruksjonsteknikk er en synliggjøring og en videreføring av et samarbeid mellom NTNU og SINTEF som har pågått siden 1971.

K-lab på SINTEF Ocean på Tyholt

Gemini-senteret ble opprettet i november 2003, og består av fagmiljøene innenfor marine konstruksjoner fra Institutt for marin teknikk NTNU og SINTEF Ocean. Senteret er lokalisert til Marinteknisk senter på Tyholt.

Fagområdene som ligger innenfor senterets virksomhet er:

  • Utvikling av metoder og verktøy for analyse og design av marine konstruksjoner, eksempelvis faste og flytende konstruksjoner for olje og gass-virksomhet, fornybar energi, havbruksanlegg, flytebroer, stigerør, kabler og rørledninger.
  • Teoriutvikling og laboratorietester for å bygge opp under utvikling av slike metoder og verktøy.

Mål og ambisjoner:

Geminisenteret ønsker å arbeide sammen om oppgaver som begge parter har interesse og ansvar for. Vi ønsker også å støtte hverandre i oppgaver som er den andre partens hovedansvar, da dette totalt sett vil bidra positivt for fagområdet og fagmiljøet. Viktige oppgaver der senteret vil bidra er:

  • Utdanning
  • Grunnleggende og strategisk forskning
  • Oppdragsforskning
  • Nyskaping
  • Internasjonalisering
  • Infrastruktur
  • Publisering og profilering
  • Rekruttering og bistillinger

Kontakter

Janne Kristin Økland Gjøsteen

Seniorforsker
406 41 450
Navn
Janne Kristin Økland Gjøsteen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
406 41 450
Avdeling
Energi og transport
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Svein Sævik

Professor
Navn
Svein Sævik
Tittel
Professor
Organisasjon
NTNU