Til hovedinnhold

Om oss

Om oss

Om oss

SINTEF Manufacturing er et ledende internasjonalt forskningsinstitutt innen manufacturing, fra grunnforskning til industrialisering. Vi kombinerer generisk kompetanse med bransjekunnskap, for å løse komplekse problemstillinger gjennom flerfaglighet for våre kunder. Vi har cirka 100 ansatte, og er lokalisert med hovedkontor på Raufoss. I tillegg har vi ansatte i både Trondheim, Ålesund og Stavanger.

Jobbe hos oss

SINTEF er en attraktiv arbeidsplass som tilbyr unike utviklingsmuligheter for mennesker med viten og vilje. For å ivareta vårt samfunnsoppdrag trenger vi dyktige medarbeidere fra hele verden med høy faglig kompetanse og evne til å gjøre en forskjell. Sammen løser vi vår tids store utfordringer.

Send åpen søknad

Sertifiseringer

Vi skal til enhver tid arbeide for at våre kunder og andre interessepartners krav og forventninger tilfredsstilles på en god måte. SINTEF Manufacturing er sertifisert i henhold til:

Det betyr at vi har et styringssystem som skal sikre at vi leverer produkter og tjenester i henhold til avtalt kvalitet og at vi ivaretar hensynet til det ytre miljø.

Angående vårt laboratoriemiljø tilfredsstiller vi kravene til ISO 17025, og er vi akkreditert innenfor hardhetsmåling og strekkprøving i henhold til standardene det refereres til i denne oversikten på hjemmesiden til Norsk Akkreditering.

Eierstruktur

SINTEF Manufacturing AS eies av SINTEF, industrien og SIVA, statsforetaket som tilrettelegger for utvikling av nytt næringsliv i Norge. Våre industripartnerne er Benteler Automotive, Hexagon Composites ASA, Hydro Aluminium AS, Kongsberg Automotive AS, Nammo Raufoss AS og Raufoss Technology AS.

  • SINTEF 50,1 %
  • Industri 39,9 %
  • SIVA 10 %