Til hovedinnhold

Om oss

Om oss

Om oss

SINTEF Manufacturing er Norges ledende kompetansesenter for vareproduksjon. Vår ambisjon er å skape bærekraftige og effektive løsninger som gir konkurransefordeler for vareproduserende industri i Norge. Vi har cirka 90 ansatte og er lokalisert med hovedkontor på Raufoss, med avdelinger i Trondheim, Ålesund, Stavanger og Kongsvinger.

Vi leverer spisskompetanse innen automatisert produksjon, produkt- og produksjonsutvikling, lean, verdikjedestyring og materialteknologi, samt laboratorie- og verkstedtjenester. SINTEF Manufacturing tilbyr blant annet industrinær forskning og rådgivning, ulike typer kurs og kunnskapsoverføring fra akademia til industri innen alle sine fagområder. Alt dette på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

Sertifiseringer

Vi skal til enhver tid arbeide for at våre kunder og andre interessepartners krav og forventninger tilfredsstilles på en god måte. SINTEF Manufacturing er sertifisert i henhold til:

Det betyr at vi har et styringssystem som skal sikre at vi leverer produkter og tjenester i henhold til avtalt kvalitet og at vi ivaretar hensynet til det ytre miljø.

Angående vårt laboratoriemiljø tilfredsstiller vi kravene til ISO 17025, og er vi akkreditert innenfor hardhetsmåling og strekkprøving i henhold til standardene det refereres til i denne oversikten på hjemmesiden til Norsk Akkreditering.

Eierstruktur

SINTEF Manufacturing AS eies av SINTEF, industrien og SIVA, statsforetaket som tilrettelegger for utvikling av nytt næringsliv i Norge. Våre industripartnerne er Benteler Automotive, Hexagon Composites ASA, Hydro Aluminium AS, Kongsberg Automotive AS, Nammo Raufoss AS og Raufoss Technology AS.