Til hovedinnhold
Norsk English

Ingeniør/senioringeniør - materialkarakterisering

Ingeniør/senioringeniør - materialkarakterisering

Vi ser etter deg som kan og vil arbeide med materialkarakterisering.

En av våre dyktige ingeniører har sluttet og vi vi ønsker å erstatte ham.  

En typisk arbeidsdag vil se slik ut:

Du vil primært få oppgaver innen bruddmekanisk testing og utmattingstesting. Vi har et laboratorium på Gløshaugen med 13 testmaskiner hvor materialprøver testes under ulike miljøbetingelser. Vi har også et nytt laboratorium i SINTEFs lokaler ved Tillerbrua, hvor vi gjør materialprøving under høyt trykk av hydrogengass. Vi arbeider hovedsakelig med metalliske materialer. Vårt laboratoriepersonale forventes å bidra til vedlikehold og utvikling. Du vil også få muligheten til prosjektlederansvar for mindre prosjekter.

Har du kompetanse eller erfaring innen følgende områder:

  • Kompetanse tilsvarende BSc nivå innen maskinfag eller materialteknologi. Relevant praktisk erfaring kan vurderes til å kompensere for manglende formalkompetanse.
  • Relevant praksis er en fordel, men ikke et krav. Opplæring vil bli gitt tilpasset ditt utgangspunkt.
  • Evne til å kommunisere skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk, samt å kunne bidra til rapportering av resultater på begge språk.

Personlige egenskaper

Vi ønsker søkere som kan jobbe selvstendig og som har evne til å ta initiativ og ansvar i en prosjektbasert hverdag som kan være hektisk.

Vi tilbyr:

  • En jobb i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
  • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt, dynamisk og motiverende arbeidsmiljø
  • Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt
  • Deltakelse i innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i nært samarbeid med industrien
  • Samarbeid med vitenskapelig ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler
  • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn  

Hvem er vi?

Forskningsgruppen Materialers Integritet og Sveising har tilhold på Gløshaugen i Trondheim og består for tiden av 26 høyt kvalifiserte medarbeidere med spisskompetanser innen sveising, bruddmekanikk og utmatting.  Vi har en omfattende laboratorievirksomhet som blant annet favner mekanisk materialtesting. Det er tett samspill mellom forskere og teknisk stab i laboratoriene. Våre prosjekter strekker seg fra mindre skadeundersøkelser til forskningsprosjekter med flere års varighet. Kunder og problemstillinger strekker seg over mange bransjer. Vi har særlig stort engasjement overfor ulike verdikjeder innen energi, for eksempel havvind og hydrogen.

Gruppen er en del av avdelingen Materialer og nanoteknologi i SINTEF Industri. Materialteknologi, inkludert nanoteknologi er av avgjørende betydning for å løse de store utfordringene i vårt globale samfunn, og danner grunnlaget for nye forretningsmuligheter i både eksisterende og nytt næringsliv. Avdelingen utvikler generisk materialkunnskap på høyt internasjonalt nivå for et bredt marked. Vi bistår våre kunder med å utvikle nye eller forbedrede produkter basert på vår sterke kompetanse innen strukturelle og funksjonelle materialer. Gjennom kombinasjon med annen relevant kompetanse i SINTEF, bidrar vi til utvikling av bærekraftige verdikjeder i kontekst av en sirkulær økonomi.

Arbeidssted er Trondheim. Ta gjerne kontakt med laboratorieleder Asle Hellesvik eller Forskningsleder Ragnar Fagerberg hvis du har spørsmål om stillingen.

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Industri

Arbeidssted

Trondheim

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

SINTEF Industri er ett av seks institutt som utgjør SINTEF. Med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

Se alle ledige stillinger

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.