Til hovedinnhold
Norsk English

Vil du delta i arbeidet med å forme fremtidens havbruksnæring?

Vil du delta i arbeidet med å forme fremtidens havbruksnæring?

SINTEF Oceans Havbruksavdeling samarbeider tett med både næringsaktører og myndigheter for å skape kunnskap og teknologiske løsninger for bærekraftig utvikling  i havbruksnæringen. Som et ledende forskningsmiljø innen havbruksteknologi bidrar SINTEF Ocean til utviklingen av ulike produksjonsformer, deriblant konvensjonelt merdbasert havbruk i sjø, lukket produksjon i sjø, fiskeoppdrett på land og havbruk til havs.  

SINTEF Ocean har tilgang til verdensledende laboratorier for forskning, samt testing og verifikasjon av teknologier. Satsningen på Norsk Havteknologisenter bidrar til at SINTEF Ocean nå går inn i en fase der styrking og utvikling av sjøbasert infrastruktur blir enda viktigere.  

Stilingen er tilknyttet SINTEF ACE, SINTEFs fullskala havbrukslaboratorium. Her gjennomfører vi et stort antall forsøk på ulike havbrukslokaliteter langs kysten av Trøndelag. Teknologiske og biologiske forsøk i felt er krevende, og vi har derfor utviklet et sterkt team med både praktisk erfaring og høy kompetanse innen avansert instrumentering og forsøksgjennomføring. På grunn av høy aktivitet ønsker vi å styrke laget ytterligere. 

SINTEF har forsknings- og utviklingstillatelse for oppdrett av laks ved flere ulike lokaliteter. SINTEF ACE har ansvaret for instrumenter, utstyr, skap, fartøy mm. ved disse lokasjonene. 

SINTEF ACE har en stor instrumentpark og et eget forskningsfartøy med kran, ROV og moderne utstyr om bord. Grunnet stadig økende etterspørsel etter SINTEFs kompetanse og tjenester, søkes det nå etter personer som kan være med på å drifte og videreutvikle denne infrastrukturen. 

 

PROSJEKTLEDER / FORSØKSKOORDINATOR   

Arbeidsoppgaver: 

 • Legge til rette for forsøk/eksperimenter på SINTEF ACE 

 • Planlegge eksperimenter sammen med forskere og andre 

 • Koordinere og allokere ressurser mellom forsøk og lokaliteter 

 • Rapportere fra feltforsøk til Fiskeridirektoratet 

 • Koordinere aktiviteter med øvrige prosjekter i avdelingen 

 • Videreutvikle SINTEF ACE til å bli en ledende ressurs for havbruksforskere internt og eksternt 

 • Andre oppgaver blir tildelt etter erfaring og kompetanse   

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Utdanning innen havbruk/akvakultur, marinteknikk/maskinteknikk, oceanografi, datateknikk eller logistikk 

 • Erfaring fra havbruks-/akvakulturnæringen er en fordel 

 • Erfaring fra eksperimenter i felt og/eller laboratorium er en fordel 

 • Erfaring fra logistikk/ ressursallokering/ planlegging av forsøk/eksperimenter er fordelaktig 

 • Erfaring fra arbeid i kunnskapsmiljøer 

 

Vi ønsker medarbeidere som er: 

 • Nysgjerrige, engasjerte og opptatt av faglig utvikling, både for seg selv og for teamet 

 • Kommuniserer godt på norsk 

 • Behersker engelsk skriftlig og muntlig 

 • Trives på sjøen 

 • Strukturerte og har god orden 

 • Ansvarsfull, selvstendig og får jobben gjort   

 Vi tilbyr:  

 • Gode utviklings-/og karrieremuligheter 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglige team 

 • Dyktige og trivelige kollegaer 

 • Et levende og inspirerende fagmiljø som på flere områder er verdensledende 

 • Konkurransedyktig lønn og fleksibel arbeidstid 

 • Gode velferdsordninger; en moderne pensjonsordning- og meget gode forsikringsordninger, betalt påskeferie og delvis i juleferien 

 

Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 15. august 2024. 

Synes du dette virker spennende og vil høre mer?   

For nærmere informasjon om stillingen og en uforpliktende samtale, ta kontakt med:   

 • Forskningsleder Kjetil Øvretveit, mobil 928 67 947 -  

 • Forsker Havbruk Mats Mulelid, mobil 472 41 549 -    

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Ocean

Arbeidssted

Trondheim

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

SINTEF Ocean er et av seks institutt som utgjør SINTEF. Vi jobber med forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Vårt hovedkontor er i Trondheim, og vi har avdelinger i Tromsø, Oslo, Ålesund og Bergen. 

Se alle ledige stillinger

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.