Til hovedinnhold
Norsk English

Administrerende direktør

Administrerende direktør

Behovet for nordområderelatert forskning og utvikling øker. SINTEF Nord AS søker nå en toppleder for å bidra til lokal verdiskapning i nord basert på ressurser til havs og på land.

SINTEF er en av Norges mest anerkjente merkevarer, og er i dag et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. Dette omdømmet og vår vekst er resultat av de innovasjoner og løsninger vi har utviklet for våre kunder og samfunnet. Vår visjon er Teknologi for et bedre samfunn , og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i nesten 75 år.

Lokal tilstedeværelse er viktig for våre kunder, og gjennom SINTEF Nord bidrar vi til gode verdiskapende og bærekraftige løsninger for våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

 

SINTEF Nord har en bred kompetanse, og satser særlig på områdene:

 • research driven software development
 • sirkulære verdikjeder
 • informasjonssystemer

Til å lede og videre utvikle SINTEF Nord AS søker vi en tydelig, inkluderende og inspirerende administrerende direktør, som trives i skjæringspunktet mellom ledelse, administrasjon, forskning og markedskontakt mot industri, næringsliv og myndigheter. I nært samarbeid med styret og engasjerte kollegaer skal du videreutvikle SINTEF Nord som en nordområde-forankret forskningsorganisasjon på den nasjonale og internasjonale FoU-arenaen. Du trives med relasjonsbygging, strategisk arbeid og alliansebygging og fremstår som teamorientert. Verdiskapningen vil skje i samarbeid med utviklings- og undervisningsmiljøer i nord og kompetansebasen som finnes blant SINTEF-konsernets øvrige 2200 ansatte.

SINTEF Nord har ambisjoner om videre utvikling og vekst. Vi jobber tett med FoU-miljøene, industrien og andre næringsaktører som ønsker å øke ressurseffektivitet og begrense sin klima- og miljøbelastning gjennom innovative teknologier. Administrerende direktør rapporterer til styreleder. Arbeidssted er i Tromsø sammen med et kompetent team på 17 medarbeidere.

 

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være:  

 • daglig ledelse og drift av selskapet
 • lede arbeidet med å utvikle og realisere mål og strategier
 • bidra til å styrke selskapets posisjon og innsats i nord, gjennom strategisk arbeid av betydning for hele SINTEF 
 • aktivt bidra og lede markedsarbeid og forskningsprosjekt, samt sikre selskapets synlighet i relevante nettverk, forum og internt i SINTEF
 • utvikle og motivere medarbeidere gjennom tydelig, inspirerende og inkluderende ledelse
 • personalansvar, budsjett- og resultatansvar

For oss er det viktig at du: Er en samlende, initiativrik og framtidsrettet leder med relevant utdanning på minimum masternivå. Du har ledererfaring og god forståelse for ledelse av en forskningsorganisasjon. Du har god økonomiforståelse, har god markedsinnsikt og forståelse for våre kunders utfordringer og potensial. Som leder inspireres du av store samfunnsmessige utfordringer, og sammen med organisasjonen evner du tidlig å se trender og behov for forskning og utvikling. Stillingen innebærer utadrettet aktivitet og dialog med næringsliv og myndigheter, så du må trives med relasjonsbygging og ha gode samarbeidsevner. 

 

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et miljø med høy fagligkompetanse på internasjonalt nivå
 • Mulighet til å etablere og gjennomføre spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk
 • Store muligheter til personlig utvikling, både innenfor ledelse og fag, i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt
 • Et sosialt, godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag
 • Konkurransedyktig lønn og gode velferdsordninger
 • En moderne pensjonsordning og meget gode forsikringsordninger

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte vår rådgiver i Headvisor AS, Torstein Sneisen, tlf. 918 88 186 eller styreleder Vegar Johansen, tlf 918 82 170. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad og CV sendes innen 20.06.2024.

Om arbeidsgiveren

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. SINTEF Nord er lokalisert i egne kontorer i Storgata 118 i sentrum av Tromsø. Vi bygger opp lokal kompetanse og kapasitet innen fiskeri og havbruk, IKT, maritime operasjoner og mineraler. Behovet for nordområderelatert forskning og utvikling øker. SINTEF Nord vil ved lokal tilstedeværelse i nord kunne tilby F&U-tjenester til industri, næringsliv og offentlig forvaltning.

For spørsmål kontakt Styreleder Vegar Johansen på telefon 91 88 21 70 eller rådgiver ved Headvisor Torstein Sneisen på telefon 91 88 81 86

Les mer på: www.sintef.no/sintef-nord-as/

Søk her: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=392&departmentId=17552&ProjectId=179990

Enhet

SINTEF Ocean

Arbeidssted

Tromsø

Søknadsfrist

SINTEF Ocean er et av seks institutt som utgjør SINTEF. Vi jobber med forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Vårt hovedkontor er i Trondheim, og vi har avdelinger i Tromsø, Oslo, Ålesund og Bergen. 

Se alle ledige stillinger

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.