Til hovedinnhold
Norsk English

Research Scientist/Senior Research Scientist – Chemical Engineering with focus on modelling and programming

Research Scientist/Senior Research Scientist – Chemical Engineering with focus on modelling and programming

SINTEF Industry, by its department for Process Technology, has an opening for a scientist in the Research & Development (R&D) function located in Trondheim, Norway. We are looking for someone with an interest in developing process simulation tools. You will primarily be responsible for further developing and maintaining the groups in-house modelling capabilities. Programming of process modelling tools is expected to be a central part of the job. The work will require developing theoretical understanding of the processes being modelled. You will be expected to work as part of a cross-functional team in partnership with R&D personnel in a variety of applications areas.

At SINTEF, you will work in an environment with committed and skilled researchers, where you will follow research projects from idea to project completion. Here there is an opportunity for professional and personal development in an organization where responsibility and initiative are valued. There are exciting and independent tasks in an international professional environment that is growing and developing.

We are looking for people with qualifications or interest in development on the following topics: 

  • Experience with programming (like e.g., python, Matlab, C++), ideally for scientific applications
  •  A M.S., Ph.D., or equivalent research competence in chemical engineering, process control or applied mathematics 
  •  Knowledge of gas separation technologies and thermodynamics would be a plus

Desired qualities:

  • Ability to work independently and in teams
  • Willingness to interact with external customers

Both recent graduates and more experienced people are encouraged to apply for this position.

Do you think this sounds exciting and want to hear more?  We want to hear from relevant candidates as soon as possible. We evaluate applications as we receive them.

 

(Norsk versjon)

Forsker/seniorforsker – Kjemisk prosessteknologi med fokus på modellering og programmering  

SINTEF Industri, ved sin avdeling for prosessteknologi, har en ledig stilling innen kjemisk prosessteknologi i Forskning & Utvikling (FoU)-funksjonen lokalisert i Trondheim. Du vil primært være ansvarlig for å videreutvikle og vedlikeholde gruppens interne modelleringsevner. Programmering av prosessmodelleringsverktøy forventes å være en sentral del av jobben. Arbeidet vil kreve å utvikle teoretisk forståelse av prosessene som modelleres. Du vil være en del av et tverrfunksjonelt team i samarbeid med FoU-personell innen en rekke bruksområder.

I SINTEF vil du arbeide i et miljø med engasjerte og dyktige forskere, hvor du får følge forskningsprosjekt fra idé til prosjektavslutning. Her er det mulighet for faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt. Det er spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø som er i vekst og utvikling.

Ønsket kompetanse eller interesse for å utvikle seg innenfor følgende områder: 

  • Erfaring med programmering (som f.eks. python, Matlab, C++), gjerne for vitenskapelige applikasjoner
  • En M.S., Ph.D., eller tilsvarende forskningskompetanse innen kjemiteknikk, prosesskontroll eller anvendt matematikk
  • Kunnskap om gass separasjonsteknologier og termodynamikk er et pluss

Med disse personlige egenskapene, vil du trives godt hos oss:

  • Evne til å jobbe individuelt og i tverrfaglige team. 
  • Evne til å samhandle med eksterne kunder

Både nyutdannede og mer erfarne personer oppfordres til å søke på denne stillingen.

Synes du dette virker spennende, så gjerne ta kontakt. Vi vurderer søknader fortløpende, og ønsker å høre fra deg så snart som mulig.

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Industri

Arbeidssted

Trondheim

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

Se alle ledige stillinger

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.