Til hovedinnhold
Norsk English

Konferanse: “More Food from the Oceans. Blue is the New Green”

Havet forventes å være en del av løsningen på klimatiske utfordringer forårsaket av den menneskelige befolkningen. En økt bruk av havene for produksjon av mat, fornybar energi, transport og lagring av karbon representerer viktige positive bidrag. Bare 2 prosent av våre matkalorier i dag stammer fra havene. Derfor er det et potensial for økt bruk av havene.

Arrangert av Stiftelsen Nor-Fishing, SINTEF og NTNU.

”Mer mat fra havet. Blue is the New Green ” vil sette et globalt perspektiv på matproduksjon, både som leverandør for en økende verdensbefolkning, og de positive effektene på våre klimatiske utfordringer ved å flytte mer proteinproduksjon fra land til sjø.
Her kan du møte mennesker fra bransjen, FAO, EU, nasjonale myndigheter og akademia.

Økter: Ved å sette opp spesialiserte økter i eksponert akvakultur, landbasert akvakultur, fôrressurser og ernæring, matforedling og prosjektering og muliggjørende teknologi for havbruk, som dekker hele akvakulturens verdikjede, vil foredragsholdere fra industri og akademia presentere "state of the art" under de forskjellige emner.

Konferansen går digitalt.

Monday 23 August GLOBAL MONDAYMORE FOOD FROM THE OCEANS – BLUE IS THE NEW GREEN
Full-day conference
10:00 – 10:15 Welcoming address
Chairman of the Board in the Nor-Fishing Foundation, Prime Minister
10:15 – 11:15 GLOBAL OUTLOOK
10:15-10:30 The role of seafood in world economics
Børge Brende, WEC
10:30-10:45 COVID-19: Impact on the seafood industry?
Ohad Maiman, CEO Kingfish
10:45-11:00 What does the Future of Marine Ingredients in Aquafeed look like
Dir. Petter Johannesen, IFFO
11:00-11:15 Blue foods for a green, not too warm future
Carlos Duarte
11:15 – 11:30 Coffee break
11:30 – 12:30 THE ROLE OF TECHNOLOGY
11:30 -11:45 Technology for development of the global aquaculture industry
Alexandra Bech Gjørv , CEO SINTEF
11:45 -12:00 The ocean and climate change. Can technology contribute?
Prof. Asgeir Sørensen, NTNU / AMOS
12:00-12:15 Industrial digital ambitions and development trends
Asle Kjetil Bratteli, Chief Digital Officer, AKVA Group ASA
12:15-12:30 Future distribution of fish products
Marketing director Ola Brattvoll, MOWI
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:30 FACTORS ENABLING AQUACULTURE GROWTH
13:30-13:45 Driving forces and limiting factors for aquaculture growth
Geir Ove Ystmark, CEO Seafood Norway
13:45-14:00 Where is capital going in the aquaculture industry?
Kolbjørn Giskeødegaard, Colombi
14:00-14:15 Sustainability as a basis for investment
Siri Kalvig Nysnø
14:15-14:30 Why we have to eat more fish
Gunhild Stordalen, Eat
14:30 – 14:45 Coffee break
14:45 – 15:30 Round table discussion
Moderator: Christina Abilgaard
Odd Emil Ingebrigtsen
Alexandra Bech Gjørv
Petter Johannessen
Siri Kvalvik
Gunn Karin Hygen

Kontaktperson