Til hovedinnhold
Norsk English

Bli med på lavtrofisk seminar

Skal vi utnytte ressursene i havet enda bedre, må vi også høste og dyrke arter lenger ned i næringskjeden. SINTEF og NTNU inviterer til seminar om lavtrofisk under AquaNor.

På seminaret får du blant annet høre om nye arter og nye muligheter med lavtrofisk. Vi får lære mer om produksjon av lavtrofiske arter og vi skal få et innblikk i hvordan forskere jobber for å utnytte disse. Meld deg på her!

 

Vi er i startgropen av havets tiår som skal gi havforskning et globalt løft. Norge har en lang kyst og store havområder, og fiskeri og havbruksnæringen er svært viktige næringer for mange av oss. Dette er store og godt etablerte næringer som vi har utviklet over en lang tidsperiode. Halvparten av planetens biologiske produksjon skjer i havet, likevel kommer bare 2 % av maten vi spiser fra havet. Vi må høste og dyrke organismer på lavere trofisk nivå i næringskjeden. Det vil si at vi kan høste krill, raudåte og andre små organismer fra lavere nivå enn fisk. Eller vi kan dyrke organismer på land ved å bruke for eksempel slam fra oppdrettsnæringen som fôr til ulike organismer som i neste omgang kan bli en fôrressurs.

 

Kontaktperson