Til hovedinnhold

Helikoptersikkerhetsstudiene

Helikoptersikkerhetsstudiene

Vi har videre hatt den nasjonale helikoptersikkerhetsstudien for flyvning på Norsk sokkel i fire perioder. Oppdragsgiver er oljeselskapene i Norsk olje og gass. Målet har vært å sikre at norsk sokkel fortsatt er blant de ledende innenfor helikoptersikkerhet.
Seniorforsker
401 03 515