Til hovedinnhold

Visualisering

Visualisering

Vi arbeider med avansert, korrekt, interaktiv visualisering av store, vitenskaplige, datasett. Dette muliggjør formidling av målinger, simuleringer mm., på en måte som mange kan forstå, noe man ikke nødvendigvis gjør fra tall-sett alene.
Forskningsleder
900 97 667