Til hovedinnhold
Norsk English

Dette kan SINTEF bidra med

Den pågående situasjonen med koronasmitte, fører til et stort informasjonsbehov hos selskaper, myndigheter og offentlige instanser. For privatpersoner henviser vi til folkehelseinstituttet og helsedirektoratet for informasjon og oppdaterte helseråd.

Informasjon og ekspertise

Våre forskere kan stille opp som eksperter når offentligheten trenger å forstå risiko og konsekvenser. Dette kan gjelde:  

 

Krisehåndtering:

Helse:

IT:

Infrastruktur:

Forsyningssikkerhet:

Manufacturing:

Dersom du er usikker på hvem som kan hjelpe deg, ta kontakt med pressekontakt på instituttene. 

Kompetanse for opprettholdelse av kritisk infrastruktur

SINTEF har forskere som kan bistå med ekspertise, ekstrakapasitet eller gå inn som backup-mannskap for aktører som har ansvar for kritisk infrastruktur (se liste under). Kompetanse og kapasitet vil være avhengig av temaområde og behov. Aktører som har behov for bistand, bes henvende seg til pressekontakt på instituttene.

SINTEF Community - kontakt Veslemøy Nestvold
- Analysearbeid på lab
- Skadeoppdrag og rådgvining
- Feltarbeid
- Ventilasjon, smittespredning, isolat
- Ventilasjon, partikler, bakterier 
- Sertifisering av byggevarer 

 

SINTEF Digital - kontakt Mala Wang-Naveen
- Cybersecurity
- Analyse av Big Data 
- Industriell 5G 
- Digitale trusselbilder
- Kraftnettet
- Helseteknologi
- Optimering 

SINTEF Industri - kontakt Stein Mortensholm
- Bioteknologi og nanomedisin (mikrobiell molekylærbiologi, bioprosessteknologi, medisinsk teknologi, (bio)polymerer, biofarmasøytika)

SINTEF Manufacturing - kontakt Adam Tzur
- Analysearbeid på lab
- Teknisk reparasjon og instrumentering
- 3D-printing i plast og metall
- Mekanikere og instrumentteknikere

SINTEF Ocean - kontakt Karoline Ski
- Analysearbeid på lab
- Teknisk reparasjon og instrumentering
- Elektrikere, mekanikere og instrumentteknikere