Til hovedinnhold

Tilstandsanalyse og skadevurdering av betong

Tilstandsanalyse og skadevurdering av betong

Seniorforsker
930 58 686

SINTEF utfører tilstandsanalyser og skadevurderinger av betongkonstruksjoner. Oppdragene våre favner alle aspekter innen bestandighet, reparasjon, vedlikehold og levetidsvurderinger.

Innen bestandighet har fokus de senere år vært på armeringskorrosjon generelt og kloridindusert korrosjon spesielt. SINTEF er blant de ledende aktører internasjonalt innen fagfeltet alkalireaksjoner.

Våre laboratorier utfører akselererte forsøk for de fleste typer nedbrytningsmekanismer.

Vi utfører restkapasitetsvurderinger for alle typer skadde betongkonstruksjoner.