Til hovedinnhold

Konstruksjonsanalyse og -prøving

Konstruksjonsanalyse og -prøving

Seniorforsker
930 58 686

SINTEF utfører laboratorieundersøkelser og beregningsanalyser av armert betong.

Vår kompetanse dekker all bruk av betong i konstruksjoner. Vi kartlegger og dokumenterer konstruksjonens ytelse og bidrar til utvikling av retningslinjer og standarder.

I løpet av de siste tiårene har vi deltatt sterkt i utviklingen av høyfast betong og lettbetong til bruk i avanserte konstruksjoner.

Vi har et nært samarbeid med Institutt for Konstruksjonsteknikk ved NTNU. Spesielt gjelder dette mellom laboratoriene, slik at vi samlet sett har en profesjonell stab som dekker produksjon og testing av alle typer konstruksjonselementer av betong.