Til hovedinnhold
Norsk English

Oppstartsselskapene og bærekraftsmålene

Eksempler på hvordan oppstartsselskaper bidrar til bærekraftsmålene.

Denne siden hører til Bærekraft i SINTEF

MÅL 3 God helse og livskvalitet: Minuendo

Intelligente hørselvern

Minuendo arbeider for å utvikle intelligentehørselvern. Disse skal sikre brukeren mot støy, adressere behovet for å overvåke og gi beskjed til bruker for å hindre hørselsskader, og gjengi lyd i miljø med varierende støy. Hørselvernene er utviklet med grunnlag i teknologi fra SINTEF. Minuendos løsning er den første av sitt slag i verden – som beskytter hørselen uten å forringe lyden. Minuendos første produkt lanseres i 2020, og er en ørepropp hvor brukeren selv kan justere støydempingsnivået. Øreproppen har et filter som gjør at lyder gjengis perfekt til tross for støydempingen.

 

Effekter for kunder, brukere og samfunnet

Hørselsskader er i dag den hyppigste formen for yrkesskade i EU. Med hjelp av hørselvern fra Minuendo er målet å redusere antall hørselsskader i arbeidslivet.

 

Anvendelse og skalérbarhet

Høyt støynivå og hørselsskader er et problem i mange yrkesgrupper, blant annet i musikk- og byggebransjen. Minuendos produkter vil derfor være viktig for mange ulike bransjer og bidra til bedre vern av hørsel.

 
(Foto: AF Gruppen)

MÅL 3 God helse og livskvalitet: Tellu

E-helse, for bl.a. avstandsoppfølging

Tellu bidrar til utviklingen av e-helsemarkedet, i skjæringen mellom helsetjenester og teknologi. Kjernen i selskapets aktivitet er en skybasert plattform som fungerer som et integrasjonslag mellom ulike tredjeparts eller egenutviklede tjenester, sensorer, fagsystemer i hjemmetjenesten, alarm-tjenester og inn i pasientjournalene. Skyløsningen er basert på åpne standarder og det er mulig å integrere avansert medisinsk utstyr som åpner for blant annet medisinsk avstandsoppfølging, “hjemmesykehus”, på en trygg og forsvarlig måte.

 

Effekter for kunder, brukere og samfunnet

Kjernen i Tellu er å ta vare på mennesker. Selskapets løsninger gjør det enklere og tryggere å ta vare på mennesker i sårbare faser av livet på en god måte. Forskning på implementasjoner av selskapets løsninger viser en tydelig økning i kvalitet på omsorgen som gis brukerne og samtidig betydelige besparelser hos kundene og en bedre arbeidssituasjon for ansatte. For samfunnet vil en massiv innføring av den type løsninger Tellu leverer gi store besparelser og gjøre samfunnet i stand til å levere bedre tjenester med mindre ressurser.

 

Anvendelse og skalérbarhet

Etter fusjonen med Telenor e-helse har Tellu budsjettert omsetning i 2020 på 77 millioner norske kroner og en posisjon i hjemmemarkedet som gir troverdighet til raskt å skalere i nye markeder. Selskapets løsninger er lagt merke til i flere EU-land og som en ren Software as a service (SaaS)-leverandør vil det være mulig å skalere virksomheten raskt alene eller sammen med lokale partnere.

 
(Foto: Tellu)

MÅL 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Zivid

Verdens mest nøyaktige 3D-kamera

Zivid AS er et spin-off selskap fra SINTEF som har utviklet verdens mest nøyaktige 3D-kamera for bruk i industri. Kameraet gir roboter “øyne” og gjør dem i stand til å skjelne farge, form og avstand. Som følger blir det enklere å robotisere og automatisere manuelle oppgaver i store deler av den industrielle næringen, blant annet for elektronikk-, møbel-, bil-, og næringsmiddelindustri.

 

Effekter for kunder, brukere og samfunnet

Ved hjelp av den innovative kamerateknologien utviklet av Zivid eksisterer det et stort potensial for økt produktivitet og økonomisk vekst innen flere industriområder. Zivid vant i 2018 Forskningsrådets innovasjonspris. Siden etableringen i 2015 har Zivid allerede åpnet salgskontorer i Kina, Sør-Korea, Nord-Amerika og har etablert førstehånds distributører i Canada, Japan og USA.

 

Anvendelse og skalérbarhet

Teknologien utviklet av Zivid har et bredt potensial i ulike sektorer, blant annet helse og omsorgsektoren. I prosjektet Intelli3D samarbeider Zivid og SINTEF med å anvende kamerateknologien i “nye” industrier og små og mellomstore bedrifter. Om dette målet oppnås vil Zivid bli en nøkkelaktør i det globale markedet og er forventet å vokse i verdi over de neste syv årene til over 400 millioner euro.

 
(Foto: Zivid)

MÅL 14 Livet i havet: C-Feed

Hoppekreps til kommersiell bruk

Selskapet C-Feed åpnet i 2016 verdens første produksjonsanlegg for hoppekreps til kommersiell bruk. Selskapet er basert på mer enn 15 år med forskning og utvikling i SINTEF. C-Feed tilbyr i dag egg og levende hoppekreps til marine klekkerianlegg, akvarier og forskere over hele verden. Hoppekreps brukes hovedsakelig til yngelfôr som følger av høye nivåer av fettsyrer og proteiner i cellevev. En flaske med hoppekrepsegg kan gi over 100 millioner hoppekreps som kan holdes levende for lagring i fisketank over lengre tid.

Effekter for kunder, brukere og samfunnet

Et stort problem innen fiskeoppdrett er at store deler av yngelen dør i den første fasen av oppdrettsprosessen. Hoppekrepsen har vist seg å være godt egnet som fôr til blant annet tunfisk, kveite, hummer og berggylt, og har på mange måter revolusjonert oppdrett av disse artene. Bruk av hoppekreps som fôr øker dermed effektiviteten i industriell fiskeoppdrett ved å forbedre fiskens overlevelsesrate, kvalitet og vekst. I tillegg fører bruk av hoppekreps til forbedret vannkvalitet og produksjonsmiljø ved oppdrettsanlegg.

 

Anvendelse og skalérbarhet

C-Feed sine produkt kan brukes som startfôr til svært mange arter av oppdrettsfisk over hele verden. Det samlede markedspotensialet for selskapet anslås til cirka 3,5 milliarder kroner.

 
(Foto: John Andre Aasen/Phokus)

MÅL 14 Livet i havet: Ocean Space Acoustics

PingMe™ lokaliserer skadelig avfall

Tapt fiskeutstyr, som garn og teiner, er en stor utfordring. Rundt 640.000 tonn kassert fiskeutstyr havner årlig i verdenshavene. Fenomenet spøkelsesfiske er en trussel mot levende arter i havet, skader omdømmet til fiskerinæringen og har en stor økonomisk konsekvens for fiskere i form av tapt fangst og utstyr. Fiskeutstyr er den formen for marint avfall som er mest skadelig for livet i havet, da tapt utstyr kan fortsette å fange fisk i perioder opptil 30 år.

 

Effekter for kunder, brukere og samfunnet

PingMe™ hjelper fiskere å lokalisere ogidentifisere tapt fiskeutstyr under vann, helt ned på 300 meters dyp. I en skyløsning der informasjonen deles kan fiskere registrere eget tapt utstyr og funn av andres utstyr. Tjenesten kan på sikt integreres i offentlige registere. PingMe™ kommersialiseres av SINTEFs spin-off-selskap Ocean Space Acoustics. I 2020 skal utstyret testes av tre pilotkunder.

 

Anvendelse og skalérbarhet

Teknologien bak PingMe™ har også potensiale til å utnyttes i andre sektorer, blant annet for lokalisering av offshore forankringssystemer, sjøkabler og rørledninger til offshore vindkraft, fiskeoppdrett og oljevirksomhet.

 
(Foto: Ocean Space Acoustics AS)