Til hovedinnhold

TEKMAR 2018

TEKMAR 2018

TEKMAR arrangeres på Clarion Hotel & Congress i Trondheim 4.-5. desember 2018. Hovedfokus for TEKMAR er å være en arena der norsk oppdrettsnæring drøfter dagens utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og gir innspill til nasjonale FoU-strategier.

Program TEKMAR 2018

Den innovasjonsrettede laksekonferansen TEKMAR 2018 arrangeres i Trondheim 4. og 5. desember 2018. Det er så langt over 300 påmeldte, og vi har nedenfor gleden av å presentere årets foredrag, som samlet sett gjør at en får belyst FISKEVELFERD 2.0 tematikken både fra et biologisk, økonomisk og teknologisk ståsted.

 • Åpning av TEKMAR 2018. Er tiden inne for å bringe forpliktende fiskevelferd inn i vurderinger for vekst i næringen? Statssekretær Roy Angelvik, Nærings- og fiskeridepartementet
 • Fiskevelferd 2.0 – hvordan kan dette bli del av ledelse og strategiarbeid? Advokat Liv Monica Stubholt, Selmer DA
 • Fiskevelferd på børsen – kosmetikk eller konkurransefortrinn i morgendagens lakseoppdrett? Aksjeanalytiker Tore Tønseth, SpareBank 1
 • FISKEVELFERD 2.0: et lite skritt for oss, men et stort steg for fiskevelferden....., men hvordan får vi tatt det.....? Forskningsleder Leif Magne Sunde, SINTEF Ocean
 • Tør vi se laksen i øynene og sette en ny standard for fiskevelferd? Fagsjef Miljø og helse Ketil Rykhus, Sjømat Norge
 • LAKSELUS 2.0 møter FISKEVELFERD 2.0 – siste kveld med medikamentell badebehandling, rognkjeks og lakselusspylere i lakseluskampen? Seksjonsleder for fiskehelse og fiskevelferd, Friede Andersen, Mattilsynet
 • Hubbard! Når markedet har makta, og prisen for å ta dyrevelferd på alvor må betales. Fagsjef dyrevelferd Merete Forseth, Norsk Kylling AS
 • Hvor er det produksjonskostnaden driver av gårde – i Norge og andre land? Forsker Audun Iversen, NOFIMA
 •  ......vel, vel – hvordan løfte kunnskapen fra FISHWELL over i laksenæringa? Fiskehelsesjef Karl Fredrik Ottem, CERMAQ Norway AS
 • Tiden inne for NS 941FISKEVELFERD - lærdom fra suksesshistorien NS 9415? Direktør markeds- og forretningsutvikling Erik Winther, Standard Norge
 • Hva lærer en ved å følge mennesker over tid? Professor dr. med. Steinar Krokstad, Daglig leder HUNT forskningssenter, NTNU
 • På veien mot FISKEVELFERD 2.0: Forventninger og råd til laksenæringen. Vitenskapelig rådgiver Susanna Lybæk, Dyrevernalliansen
 • Dele biologiske data for effektivisering i matproduksjon – ukjente muligheter med blokk-kjede-teknologi? Utviklingssjef Torkel Randem, Mimiro AS
 • Menneskelig lusetelling: Går veien til mer presis lakseluskamp og bedre fiskevelferd gjennom sertifiserte tellere? Seniorforsker Bengt Finstad, NINA
 • Maskinell lusetelling: Er teknologien moden for å bedre fiskevelferd ved å telle lakselus på svømmende fisk i merd? Software Manager Espen Børrud, Stingray Marine Solutions AS
 • Fiskevelferd i laksefengsel AquaTraz – bedre forhold i stive løsninger? Veterinær Torolf Storsul, Midt-Norsk havbruk AS
 • Barnehage for smolten – ny teknologi og praksis for morgendagens produksjonsstrategier. FoU-ansvarlig Gisle André Enstad, Engesund Fiskeoppdrett AS
 • Laksens innebygde sporingssystem – hvordan kan det brukes for økt kunnskap og redusert dødelighet? Seniorforsker Trina Galloway, Aquagen AS
 • Mulig å score seg til bedre fiskevelferd med lusetellingsapp? Daglig leder Sverre Marvik, Anteo AS
 • Her var det trangt – klaustrofobi for laks i not og rør ved trenging og pumping? Forsker Birger Venås, SINTEF Ocean
 • NCAP: når resultater fra bilkræsjing avgjør salgstallene for teknologi. Professor Magnus Langseth, Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU
 • Clean Treat: Utslippsfri lakselusbehandling – for godt til å være sant? Head of Nordics, Carolina Faune, Benchmark Animal Health
 • Brønnbåtdesign for framtiden – fiskevelferd og energi i fokus når Havfarmene skal opereres! Salgssjef Thomas Myhre, NSK AS
 • Bedre fiskevelferd – på bekostning av personsikkerhet? Områdeansvarlig Ommund Stokka, IndustriEnergi
 • Morgendagens vurdering av lakseselskap – EBITDA og fiskevelferd i samme tabell? Senioranalytiker Dag Sletmo, DNB

Halearrangementer etter TEKMAR 2018, dvs. onsdag 5. des. 2018.

TEKMAR-TAIL 1

Patentstyret arrangerer miniseminaret «Hvordan få profitt fra patenter?» 5. des. kl. 1400-1530 på konferansehotellet. Tema: hvordan havbruksnæringen skaper nye og større verdier; Sivas Katapult-sentre for prototyping og testing; hindring og håndtering av kopiering; IPR-strategi +++.
Oppdatert program og påmelding her

TEKMAR-TAIL 2

Lansering av Bærekraftportalen for norsk havbruk på konferansehotellet kl. 1430-1500. Ny nettportal med fakta om miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft i havbruksnæringa er endelig samlet på ett sted, og åpent tilgjengelig.
Mer informasjon her

TEKMAR-TAIL 3

Sjøfartsdirektoratet arrangerer miniseminar «Fokus på operasjonell sikkerhet på mindre lasteskip» 5. des. kl. 1400-1600 på konferansehotellet. Det fokuseres på sikkerheten for mindre lasteskip, inkludert endringer og videre arbeid med aktuelle regelverk og en oppdatering på tilsyns- og ulykkesbildet i næringen.
Informasjon og påmelding

Sted
Clarion Hotel & Congress
Adresse
Brattørkaia 1, 7010 Trondheim
Start
04.12.2018 09.00 Legg til i kalender
Slutt
05.12.2018 14.00
TEKMAR logo
Forskningsleder
900 99 485