Til hovedinnhold

Offisiell åpning av Norsk Senter for Planktonteknologi

Offisiell åpning av Norsk Senter for Planktonteknologi

Dersom vi skal mette ni milliarder mennesker innen 2050, må vi tenke nytt. Det bør høstes og dyrkes organismer lavere ned i næringskjeden. Disse organismene kan benyttes til mat, fôr eller miljøvennlig bioplastikk.

Utvikling av ny biomarin industri er både kostnadskrevende og kompetansekrevende, men ved dette senteret kan forskere, studenter og industri samarbeide om å finne kostnadseffektive og innovative løsninger for utvikling av ny industri. Tett samarbeid mellom teknologer og biologer er viktig for denne utviklingen.

Program

 • 15.00 Velkommen - Gunvor Øie
 • 15.05 Åpning - Ordfører Trondheim, Rita Ottervik
 • 15.10 Presentasjon av Planktonsenteret - Andreas Hagemann
 • 15.20 Ny biomarin industri
  - Biokraft AS – Håvard Wollan
  - C-FEED AS – Tore Remman
  - Planktonic AS – Nils Tokle
 • 16.00 Highlights fra Planktonsenteret
  - Mikroalger – Marianne Nymark
  - Makroalger – Jorunn Skjermo
  - Zooplankton – Arne Malzahn
  - Høsting og Overvåkning av plankton– Atle Kleven
  - Prosessering av planktonbiomasse – Bendik Toldnes
 • 16.45 Fremtidsvisjoner for høsting og dyrking av organismer fra lavere trofisk nivå - Karl A. Almås
 • 17.00 Slutt

Norsk Senter for Planktonteknologi

Sted
SINTEF/NTNU SeaLab 2. etg.
Adresse
Brattørkaia 17c, 7010 Trondheim
Start
22.08.2019 15.00 Legg til i kalender
Slutt
22.08.2019 17.00
Påmeldingsfrist
20.08.2019 00.00
Seniorforsker
922 81 275