Til hovedinnhold
Norsk English

Trenger Norge en nasjonal plan for biovitenskap?

17. april, kl. 1400 - 1600, Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgt. 30, Oslo

Biovitenskap står fram internasjonalt som et felt med stor vekst og utvikling. Området som blant annet omhandler bio- og nanoteknologi, miljøforskning, medisinsk teknologi og marine systemer, har stort vekstpotensial. Utviklingen av biovitenskap har betydning for samfunnsutviklingen på en rekke områder som helse, miljø, mat- og energiproduksjon. Selv om Norge har en begrenset bioteknologisk industri, holder mange norske forskningsmiljø høy internasjonal standard. Hvilket utviklingspotensial har vi?  Hvilken kunnskapsmessig og industriell posisjon ønsker vi å ha på feltet? Og hvilke strategier bør vi velge for å realisere dette?


En felles plan for biovitenskap vil styrke Norge
Unni Steinsmo, konsernsjef, SINTEF

SINTEF kan bidra med industrielle muligheter
Trond Ellingsen, forskningssjef, SINTEF Materialer og kjemi

Utvikling av kunnskapsbasert industri i Norge 
Gunn Ovesen, adm. direktør, Innovasjon Norge

Møteleder:
Jann Langseth, seniorkonsulent, SINTEF 

Seminaret er gratis. Det er hyggelig om du har anledning til å komme.