Til hovedinnhold
Norsk English

Storskala vannkraft – bedre enn sitt rykte

4. mai, kl. 1400 - 1600, Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgt. 30, Oslo

Storskala vannkraft er for mange ensbetydende med den store, stygge ulven. Etter at det ble satt stopp for ny, stor vannkraftutbygging, har man lett etter annen miljøvennlig energiproduksjon som kan monne. Vindkraft popper opp langs kysten vår, og det planlegges småkraftverk i stor stil. Ikke alt er like godt, og kraftbehovet er økende. Flere forskningsmiljø hevder nå at eksisterende og ny, stor vannkraft kan utformes skånsomt med miljøtilpassede løsninger. Bør energibransjen og myndighetene tenke nytt , og i større grad utnytte oppdatert kunnskap og muligheter for design av miljøoptimale løsninger?

Foredrag:

Vannkraft og miljøvirkninger – myter og fakta om norske forhold
Seniorforsker Atle Harby, SINTEF Energiforskning

Hva er regjeringens prioriteringer og strategiske valg på området?
Stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland, Stortinget
 
Dagens rammebetingelser for å utvikle miljøvennlig energiproduksjon
Adm. direktør Steinar Bysveen, Energibedriftenes Landsforening