Til hovedinnhold
Norsk English

Småskala energiløsninger til u-land?

7. mars, kl. 1400 - 1600, Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgt. 30, Oslo

Storparten av Afrika mangler energi. Småskala kraftproduksjon som er lite kapitalintensiv og kan kjøpes inn i smått, kan bli løsningen. Norge har også behov for lokal produksjon av kraft, og gode, lokale løsninger kan eksporteres til u-land. Legges det til rette for handelsmessige forhold, kan en gründer i distrikts-Norge utvikle en god energiløsning som kan eksporteres til Mosambique – samtidig som Norge sier seg villig til å åpne for import av landets varer. Gode løsninger betinger at u-hjelp, handels- og energipolitikk sees i sammenheng. Er det mulig?

Foredrag:

Gode småskala energiløsninger kan eksporteres fra distrikts-Norge til u-land
Forskningssjef Petter Støa, SINTEF Energiforskning 
 
Hva skjer når elektrisitet innføres i en afrikansk landsby?
Forsker Tanja Winther, Universitetet i Oslo

Kritiske faktorer når energiteknologi skal eksporteres til u-land
Seniorrådgiver Jonas Sandgren, SWECO Grøner