Til hovedinnhold
Norsk English

Skal det svi å kjøre bil i byene?

4. april, kl. 1400 - 1600, Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgt. 30, Oslo

De store byene sliter med kø- og miljøproblemer. Utkant-Norge mangler gode veier og strever ofte med høye fergeutgifter og bompenger. Flere hevder at det i større grad må satses på kollektivtransport og et system som begrenser bruken av privatbiler. Er brukerbetaling (parkering, bompenger og veiprising) veien å gå for løse problemene innen samferdselsområdet? Hva mener politikerne, og hva mener brukerne?

Foredrag:

Hvorfor brukeravgifter i byområdene? Sentrale politiske mål med dette virkemiddelet
v/ Statssekretær Steinulf Tungesvik, Samferdselsdepartementet

Hvilke virkninger gir bilavgiftsystemer, og hvilken holdning har befolkningen til disse?
v/ Forskningssjef Eirik Skjetne, SINTEF Teknologi og samfunn
 
Bilavgifter – Statens melkeku
Sammendrag
v/ Adm. direktør Jan Johansen, NAF