Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-seminar: Hva skal Norge leve av i 2020?

Torsdag 23. juni kl 12.00 – 14.00, Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgt. 30, Oslo

Norge i 2005 er et av verdens rikeste land og ifølge FN verdens beste land å leve i. Vi har vært dyktige som har klart å utnytte mulighetene så godt. Samtidig er Norge et sårbart samfunn. Rikdommen og velferden hviler på et skjørt fundament som vil være like vanskelig å fornye som det var å bygge.

I boka ”Norge 2020 – industrielle og økonomiske fremtidsutsikter” argumenterer forfatterne Gunnar Sand, Per Morten Schiefloe og Tone Merethe Berg Aasen for at globaliseringen krever en mer offensiv norsk næringspolitikk enn den vi har ført de siste årene. Globaliseringen er over oss, men internasjonale markeder er verken opptatt av å løse norske problemer eller av å ivareta norske interesser og verdier.

De næringspolitiske analysene og anbefalingene i boka bygger på kunnskap og erfaringer fra NTNU og SINTEFs mangeårige samarbeid med et stort antall norske bedrifter om kunnskapsbasert næringsutvikling. På seminaret vil forfatterne presentere suksesskriteriene de har identifisert.

Gunnar Sand, direktør i SINTEF, og Tone Merethe Berg Aasen, forskningsleder ved NTNU Samfunnsforskning, vil presentere hovedkonklusjonene i ”Norge 2020”.

Arvid Hallén, direktør i Norges forskningsråd, vil i sitt innlegg respondere på presentasjonene.

Seminarene arrangeres i Oslo sentrum og har fri entré. Det er hyggelig om dere har anledning til å komme.