Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan øke verdiskapingen i norsk sjømatproduksjon?

3. november, Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgt. 30, Oslo

Utsiktene for norsk fiskeforedlingsindustri kan virke dyster: Lønnsomheten er lav, eksporten av relativt ubearbeidet fiskeråstoff øker, og foredlingsgraden i sjømatsektoren faller. Råstoff fra Norge bearbeides i lavkostland som Kina eller i konkurrerende land som Danmark – og verdiskaping forsvinner ut av Norge.
Hva kan gjøres for å demme opp for dette?

Foredrag

Forskningssjef Marit Aursand, SINTEF Fiskeri og havbruk AS:
Teknologiutvikling for en mer lønnsom og effektiv foredling av sjømat

Produksjonsdirektør Bjørnar Kleiven, Aker Seafoods ASA:
Hva gjør Aker Seafoods for å  øke verdiskapingen i norsk sjømatproduksjon

Forsker Stein Ove Østvik, SINTEF Fiskeri og havbruk AS:
100% utnyttelse av fisken – et nødvendig økonomisk bidrag