Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan må vi bygge i årene framover?

4. oktober, kl. 1400 - 1600, Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgt. 30, Oslo

Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger. Global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljøet.

Klimaendringene vil føre til mer ekstremvær, og bygningskonstruksjoner i deler av landet må tåle større påkjenninger, spesielt fuktpåvirkning. Derfor vil nye, forbedrede metoder og anvisninger for utforming og geografisk plassering av bygninger bli nødvendige.

Boka ”Klimatilpasning av bygninger” tar for seg hovedresultatene fra ett av de største forskningsprogrammene i byggenæringen det siste tiåret. Den er også ei håndbok og et oppslagsverk om klimatilpasning av bygninger.

Foredrag:
Tore Kvande, SINTEF Byggforsk:
"Klima 2000" - hovedresultater fra forskningsprogrammet

Ole-Petter Haugen, Skanska Norge AS:
Hvilken nytteverdi har dette for byggenæringen?

Kim Robert Lisø, SINTEF Byggforsk:
Oppfølgingen etter Klima 2000. Hvordan bruke resultatene videre?

Møteleder:
Rita Westvik, seniorrådgiver, SINTEF Teknologi og samfunn

Seminaret er gratis. Det er hyggelig om du har anledning til å komme.