Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan bedre behandlingstilbudet mot KOLS?

6. desember, kl. 1400 - 1600, Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgt. 30, Oslo
 
200 000 nordmenn lever i dag med KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom), og hvert år får 9 000 nye nordmenn sykdommen.

Forskere i SINTEF har satt seg som mål å få vite mer om pasientgruppen: På hvilken måte diagnostiseres og behandles gruppen, og hvilke levekår og hjelpemidler har de? Målet er å finne fram til best mulig behandling - som også kan gi en samfunnsmessig effekt.

 

 

Arne Eide, forskningsdirektør ved SINTEF Helse: Innleder og ordstyrer.

Kari Huseby, assisterende divisjonsdirektør, Sosial - og helsedirektoratet:
Nasjonale utfordringer til en helhetlig strategi for KOLS-området.

Turid Dager, psykolog ved Glitreklinikken:
"Har vel egentlig ikke sagt til noen at jeg har KOLS" - En kvalitativ studie.

Anne Hildur Henriksen, klinikksjef ved lungeavdelingen på St. Olavs Hospital:
Fra sykehus til hjemmebasert behandling av KOLS-pasienter.


 Seminaret er gratis. Det er hyggelig om du har anledning å komme.