Til hovedinnhold
Norsk English

Framtidens materialer krever nanoteknologi

7. februar kl. 1400 - 1600, Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgt. 30, Oslo

Nanoteknologi blir en nøkkelteknologi i det 21. århundre. I europeisk sammenheng ligger Norge etter, men som stor-produsent og avansert bruker av materialer, har vi gode forutsetninger. Forskningsrådet har nettopp avsluttet foresight-prosjektet «Avanserte materialer Norge 2020», NTNU har startet etableringen av NanoLab, SINTEFs MiNaLab er i gang, og nå lages en nasjonal strategi for nanovitenskap og nanoteknologi. Blir mulighetene nå løftet fram godt nok, og ser myndighetene hvilken avgjørende rolle denne teknologien vil spille?

Foredrag:

Innovasjon og verdiskaping med avanserte materialer
Konserndirektør Torstein Haarberg, SINTEF Materialer og kjemi
 
Foresight-prosjektet "Avanserte materialer Norge 2020" setter Norges kompetansebehov på dagsordenen
Spesialrådgiver Astrid Brenna, Norges forskningsråd

Om NTNUs satsing på nanostrukturelle materialer
Dekanus Bjørn Hafskjold , NTNU