Til hovedinnhold
Norsk English

Dugnadsøkt for bioenergi

16. oktober, kl. 1400 - 1600, Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgt. 30, Oslo

 Regjeringen sier i Soria Moria-erklæringen at ” Norge skal være en miljøvennlig energinasjon og være verdensledende innenfor utviklingen av miljøvennlig energi”. Men hva skal til for å omsette ord til resultater? Hvordan kan for eksempel bioenergi bli en ny nasjonal næring i Norge?

Foredrag:

Skog og søppel som energikilde: Hva er det smartest å bruke bioenergi til?
Petter Støa,  forskningssjef, SINTEF Energiforskning

Skisse til en ny næring innenfor bioenergi
Lars Sørum,  forsker, SINTEF Energiforskning

Hva kreves for å utvikle en livskraftig bionæring i Norge?
Harald Gether, leder for satsingsområde "Grønn Innovasjon" ved NTNU

Møteleder:
Rita Westvik, seniorrådgiver, SINTEF Teknologi og samfunn