Til hovedinnhold
Norsk English

Den digitale kløften

4. oktober kl. 1400 - 1600, Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgt. 30, Oslo

Internett er i ferd med å skape et klasseskille mellom de som har kunnskap, tilgang og behersker nettet – og de som ikke gjør det. Skillet eksisterer innenfor ungdomsgjengen – men også mellom unge og eldre. Mens noen ungdomsgrupper utdanner seg til verdensmestere, skyves den eldre garde ut i hjelpeløshet fordi de ikke mestrer tjenester som å bestille en flybillett eller ta ut penger.

Hvordan skal den digitale kløften i Norge bekjempes?


Innledere: