Til hovedinnhold
Norsk English

SF6-sertifiseringskurs

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg/SINTEF Energi arrangerer SF6-sertifiseringskurs som gir nødvendig miljøsertifisering for å kunne utføre arbeid på SF6-anlegg.

Informasjon

Sted
Sagene transformatorstasjon
Start

Ønsker du å delta på kommende sertifiseringskurs –
kontakt Ann-Jorun Faremo, SINTEF Energi AS.


Kurset går over to dager og oppfyller EU sine krav til sertifisering. Ved bestått teoretisk og praktisk eksamen utstedes et sertifikat som er gyldig i hele Europa. Det er INCERT AB som utsteder sertifikatene.

Bakgrunnen for dette kurset er EUs minstekrav til sertifisering av personell som arbeider med fluorholdige drivhusgasser, blant annet SF6 i høyspenningsanlegg. Kurset leder fram til en miljøsertifisering (med mål om å unngå utslipp av SF6 ved gassbehandling) og er ikke et opplæringskurs for gassbehandlingsutstyr og heller ikke i elektroteknikk.

Den teoretiske delen av kurset holdes av Magne Runde, SINTEF Energi. Den praktiske delen av kurset holdes av Kjell Gullerud, Glitre Energi, Lars Knudsen, Omexom og Per-Åge Laugaland, Statnett. Eksempel på kursinnhold – kursbrosjyre.

Hvert kurs har 10 deltagere og arrangeres ved behov. De fleste kursene avholdes i Oslo.

Den teoretiske delen av kurset vil bli holdt av Magne Runde (SINTEF Energi) og omfatter:

 • Grunnleggende kunnskap om relevante miljøspørsmål og EU-bestemmelser
 • Fysiske, kjemiske og miljømessige egenskaper til SF6
 • Bruk av SF6 i høyspenningsutstyr (isolasjon, strømbrytning)
 • Kvalitet av SF6 i henhold til relevante industristandarder
 • Forståelse av hvordan høyspenningskomponenter designes
 • Lagring og transport av SF6
 • Gjenbruk av SF6 og forskjellige gjenbrukskvaliteter
 • Nøytralisering av SF6 avfallsprodukter
 • Overvåkning av bruk av SF6; nasjonale og internasjonale avtaler
 • Alternative SF6-frie teknologier

Den praktiske delen av kurset (inkludert en tilhørende teorigjennomgang) vil bli holdt av Kjell Gullerud (Glitre Energi) og omfatter blant annet:

 • Kontroll av kvaliteten på SF6-gass
 • Fyling, gjenvinning og rensing av SF6
 • Betjening av SF6-gjenvinningsutstyr
 • Arbeid på åpne SF6-gassrom

De praktiske øvelsene vil gjennomføres ved bruk av SF6-gassbehandlingutstyr. Det er gode muligheter for spørsmål og diskusjoner.

Kontaktpersoner

Adresse

Stavangergata 36, Oslo