Til hovedinnhold
Norsk English

Webinar: Masseforvaltning i Nord-Norge

SINTEF inviterer til gratis webinar om masseforvaltning i Nord-Norge.

Informasjon

Sted
Online/Microsoft Teams
Start
Legg til i kalender
Slutt

Med webinaret ønsker vi å etablere en arena der næringsliv, offentlig forvaltning og forskningsmiljø kan møtes for å diskutere problemstillinger tilknyttet bærekraftig masseforvaltning i nord. Webinaret arrangeres i regi av prosjektet Kapasitetsløft – Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nord. 

Hold av tidspunktet, og legg webinaret inn i din kalender.

Meld deg på her
Det er gratis å delta. 
Dagen før webinaeret vil det bli sendt ut link til arrangementet. 
Denne sendes til epostadressen som oppgis ved påmelding.

Webinaret tar en bred tilnærming til temaet masseforvaltning, med presentasjoner fra både næringsliv, forskning og offentlig forvaltning. Under diskusjonsdelen vil vi trekke fram og drøfte mer konkrete problemstillinger og tematikk som et oppspill til nye initiativer.  

Program (program som pdf)

0900 Åpning/Velkommen, Randulf Høyli, SINTEF

0915 Prosjektet Kortreist stein, Torun Rise, SINTEF

0935 Regional plan for masseforvaltning, Amra Kalac, Viken fylkeskommune

0955 Kaffepause

1000 Ressursgrunnlag Nord-Norge, Kari Aslaksen Aasly, NGU

1020 Næringslivets behov, Martin Grønnslett, MEF

1040 Kaffepause

1045 Diskusjon, Moderator Terje Kristensen, Grønn anleggssektor og SINTEF

1130 Avslutning av webinar

Påmelding

Påmelding gjøres via link:  https://events.provisoevent.no/sintefocean/events/Kompetansesenterforbyggeoganleggsvirksomhetinord/register  

Ved spørsmål om webinaret, ta kontakt med: 
Randulf Høyli, randulf.hoyli@sintef.no, 98671721

 

Masseforvaltning handler blant annet om å sikre byggeråstoffer for fremtidig behov og legge til rette for gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser. En ønsket effekt av bærekraftig masseforvaltning er redusert belastning på miljø og samfunn.

Kontaktperson