Til hovedinnhold
Norsk English

Ocean Space Environmental Risk and Impact Assessment

Velkommen til OSRIA- seminar i Trondheim – Ocean Space Environmental Risk and Impact Assessment.

Informasjon

Sted
Britannia Hotell
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

Meld deg på her

Last ned invitasjon og program

Risikobasert miljøstyring har de siste årene vist seg å være et effektivt verktøy for flere av brukerne av "havrommet". Et eksempel på dette er SINTEF Oceans modell DREAM (Dynamic Risk and Effect Assessment Model), som ble utviklet på slutten av 1990 tallet i samarbeid med petroleumsindustrien. Denne modellen anvendes hyppig i forbindelse med miljøstyring av utslipp av  produsert vann og boreutslipp, og er innført som standard rapporterings- på og dokumentasjonssystem på norsk sokkel.

Miljørisikomodeller som FREAM har de senere årene også vist seg anvendbare for andre industrielle sektorer som gruvedrift og havbruk. I en utvikling hvor havene er utsatt for stadig større press fra menneskelig aktivitet, bl.a. på grunn av geografisk overlapp mellom ulike industrielle aktører, ser vi et behov og potensiale i å utvikle risikobasert miljøstyring videre. For å møte krav og ambisjoner om en bærekraftig økt verdiskaping i havrommet, trenger vi risikobaserte styringssystemer som tar høyde for naturlige variasjoner, lokal, regional og global menneskeskapt påvirkning, samt kumulative effekter av dette.

Målet med dette seminaret er å etablere en Platform for videre utvikling og bruk av risikobasert miljøstyring i Havrommet. Med utgangspunkt i erfaringer og utfordringer for tre viktige aktører i norsk havrom, petroleum, gruvedrift og havbruk, vil vi samle ekspertise og interessenter for å diskutere dette. Ambisjonen er å se om erfarings- og kunnskapsoverføring mellom sektorene kan gi oss et bedre grunnlag for å møte framtidens krav og utfordringer.

Registration and accomodation

Deltageravgift: NOK 850 eks. mva.

Rabatterte rompriser er tilgjenglige før 1. september 2020. Vennligst kontakt Britannia Hotell, tlf 73 80 08 00, 

Pris: enkeltrom kr 1850,-. Prisen inkluderer superior enkeltrom, frokost i palmehaven og inngang til Britannia Spa.  
Booking kode: SintefInd150420.kk

Program

 • 08:00: Registration      
 • 09:00: Opening session/Welcome/HSE, Gunvor Øie, SINTEF Ocean
 • 09:15: Environmental risk and cumulative effects assessment to guide marine management, GerJan Piet, Wageningen Marine Research, WMR
 • 09:45: Future requirements and regulations in the Norwegian ocean space. Ann Mari Vik Gren, Miljødirektoratet
 • 10:15: Risk and impact assessment in the oil and gas industry.  Mathijs Smit, Shell/IOGP
 • 10:45: Coffee break
 • 11:15: Environmental management in mining operations.
  Kari Moen, Omya Hustadmarmor
 • 11:45: Knowledge base management of the aquaculture industry in 2030. Jon Arne Grøttum, Sjømat Norge
 • 12:20: Produced water management in the Norwegian sector, 2000 - 2020. Tone Frost, Equinor
 • 12:40: Produced water management in the UK sector Sean Hayes, More Energy, UK
 • 13:00: Lunch 
 • 14:00: Applications of Environmental Risk Assessment in Aquaculture. Salve Dahle, AkvaplanNiva
 • 14:20: Applications of Environmental Risk Assessment in the mining industry. Tor Jensen, DnVGL
 • 14:40: Towards area and discharge specific impact assessment. Raymond Nepstad, SINTEF Ocean
 • 15:00: Dynamic Risk and Impact Assessment Model - the new DREAM. Petter Rønningen, SINTEF Ocean
 • 15:20: Coffee break
 • 15:50: Panel debate: Future needs, developments and trends. Transfer of experience between industrial sectors. Cross disciplinary approaches? 

Moderator: Hans Bjelland, SINTEF Ocean
Participants:     

Thorsten  Kiefer, EU JPI Oceans
Jon Arne Grøttum, Sjømat Norge
Kari Moen, Omya Hustadmarmor
Ann Mari Vik Gren, Miljødirektoratet
Mathijs Smit, Shell/IOGP
Ute Brönner, SINTEF Ocean

 • 16:50 Summing up - closing remarks, Ståle Johnsen, SINTEF Ocean
 • 17:00: End       

Konferanseinngang

Inngangen til konferanseavdelingen ved Britannia Hotell er på baksiden av hotellet med inngang fra Westermannveita. Klikk på kartet nedenfor for nærmere beskrivelse.

Photo: Shutterstock

Kontaktperson

Adresse

Dronningens gate 5, 7011 Trondheim (inngang Westermannsveita)