Til hovedinnhold
Norsk English

Åpent webinar for norsk manufacturing og prosessindustri

Informasjon

Sted
Digitalt webinar
Start
Legg til i kalender
Slutt

Meld deg på webinar

Finn ut hvilke muligheter norsk industri har i EUs nye rammeprogram

Snart publiseres de første utlysningene i EU sitt nye rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont Europa. I løpet av de neste sju årene vil et totalbudsjett på over 90 milliarder euro bli fordelt mellom de beste prosjektsøknadene som sendes inn til programmet. 

 

I gratiswebinaret vil du få svar på følgende:

  • Hvilke konkrete muligheter finnes det for din bedrift innen manufacturing og prosessindustri i Horisont Europa?
  • EUs klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet: Hva bør du vite om den nye taksonomien og hvilke konsekvenser gir det for manufacturing og prosessindustrien? 
  • Hvilken finansieringsmuligheter ligger i programmet?
  • Hvordan kan vi påvirke EUs fremtidige prioriteringer?

SINTEF er norges største aktør innen EU-prosjekter

SINTEF har gjennom sine sentrale posisjoner i partnerskapene Made in Europe og Processes4Planet bidratt i utformingen av kommende utlysninger rettet mot manufacturing og prosessindustri. Rollen som koordinator i nasjonale medvirkningsprosjekter knyttet til disse partnerskapene har gitt oss en god innsikt i prosessene som har foregått og en grundig oversikt over strategier og kommende satsinger.

Program

  • Hvorfor og hvordan engasjere seg i EUs rammeprogram; Hva kan industrien få ut av det og hva er det (15 min) - Lene Lad Johansen, SINTEF
  • Prosessindustrien – Processes4Planet og cluster 4: hvilke muligheter finnes (15 min)
  • Vareproduserende industri – Made in Europe og cluster 4 hvilke muligheter finnes (15 min) - Odd Myklebust, SINTEF
  • Nytt rammeverk for klassifisering av bærekraft – Hvorfor norsk industri må vite hva taksonomien er! (15 min)

Horizon Europe