Til hovedinnhold
Norsk English

Program Forskningstorget


Oversiktsprogram miniseminarer 

Tirsdag 

Fremtidens fiskebåt 

 • Intro FHF 

 • Mot en mer miljøvennlig fiskeflåte ved bruk av grønne smøremidler, Nuria Espallargas, NTNU 

 • Digitalisering av norsk fiske – Muligheter og utfordringer, Lars Kyllingstad, SINTEF Ocean 

 • FiskInfo – informasjonsdeling og beslutningsstøtte for fiskeri, Ståle Walderhaug, SINTEF Nord 

 • Optimalisering av reketrålfiske: Utfordringer bifangst, Roger Larsen, UiT Norges arktiske universitet 

 • Kan fargen på skinnet til makrell brukes til å ta avgjørelser under trenging? Morten Bondø, SINTEF Ocean 

 • Fleksible maskinsynløysninger for arts- og vektestimering av fangst, Elling Ruud Øye, SINTEF Ocean 

 • Erfaringer med levendelagring av hvitfisk, Sjurdur Joensen, Nofima 

 • Levendelagring vs torskeoppdrett, Arne Karlsen, Arena Torsk 

 • Optimal kjøling av pelagisk fisk, Mats Augdal Heide,Cflow 

 

Onsdag 

Hvordan sikre en levende kystkultur?  

 • Intro – Forskningsrådet 

 • Kystsamfunn i endring. Generasjon, kultur og bærekraft, Anne Trine Kjørholt, NTNU 

 • Å bygge kunnskap for en bærekraftig havbruksnæring: beslutningsstøtteverktøyet SEAGRID, Elisa Ravagnan, NORCE 

 • Sameksistens – arealtilgang og felles bruk, Roy Robertsen, Nofima 

 • Er en annen verden mulig? – eller: Hvorfor kystopprørene ikke lykkes, Bjørn-Petter Finstad, UiT Norges arktiske universitet 

 • Ocean Certain prosjektet: endringer i havet og menneskelige samfunn, Jennifer Bailey,NTNU 

 • AQUACOSM PLUS – EU nettverk av mesokosmosfasiliteter for forskning på marine og ferskvannsøkosystemer, Megan Brunswig, NORCE 

 • Deteksjon av mikroplast i sjømat og dyr i næringskjeden langs kysten, Alessio Gomiero, NORCE 

 • Hvordan står det til med fiskeindustrien? Thomas Nyrud, Nofima 

 • Bør fiskere få like godt betalt for torsken – uansett kvalitet? Geir Sogn-Grundvåg, Nofima 

 

Torsdag 

Hvordan får mer ut fra ressursene fra havet? 

 • Intro – Innovation Norway 

 • Industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk, Leif Grimsmo, SINTEF Ocean/Birkeland Fiskebåtrederi 

 • Nye marine ressurser for økt matsikkerhet og mattrygghet, Ragnar Olsen, UiT Norges arktiske universitet 

 • Kartlegging av matsvinn i sjømatnæringen, Magnus S Myhre, SINTEF Ocean 

 • Slik kan frossenfisk bli enda bedre, Svein Kristian Stormo, Nofima 

 • Produktutvikling innenfor foredlingsteknologi for sjømat og restråstoff av hvitfisk, Anna Olsen, NTNU 

 • Innovative metoder for forbedret salting av fisk, Janna Cropotova, NTNU 

 • Optimal utnyttelse av proteiner fra hvitfisk, Veronica Hjellnes, NTNU 

 • Fangst og bioraffinering av raudåte, Gunnar Rørstad, Calanus 

 • Høyverdiprodukter fra makrell-restråstoff, Inger Beate Standal, SINTEF Ocean 

 

Se fullstendig program for messen her